Bli kjent med ballen – 5-7 år

Spillerne skal lære:

 • Teknisk:
  • Føre ballen
  • Vendinger og tempoforandringer
  • Stoppe ballen
  • Sentre/skyte mot medspiller/mål
  • «Kjæle» med ballen
 • Taktisk:
  • Være med i forsvar og angrep (der ballen er)
  • Føre ballen vekk fra motstander
  • Stoppe/ta ballen fra motstander
 • Mentalt:
  • Lære spillets regler (banens avgrensning, med- og motspillere, score/hindre scoring)
  • Høre på treneren, være stille når treneren snakker
  • Rydde utstyr etter trening

På trening:

 • Leker/stafetter (mest med ball)
  • Føring av ball/vendinger
  • Ballkontroll
  • Skudd på mål
  • 1v1
  • Pasning/mottak
  • Smålagsspill: 2v2 / 3v3

Treners fokus:

 • Alle har det gøy
  • Alle er i aktivitet og har mye ballkontakt
  • Alle mestrer øvelsene
  • Alle kan gjøre øvelsene i sitt eget tempo
  • Vise mer enn å forklare
  • Mye ros – lite korrigering

«Du skal vinne bra mange cupfinaler for å trumfe gleden du følte ved fotball som syvåring»
Sitat – Arild Berg