Differensiering er å gi hver spiller utfordringer i forhold til eget ferdighetsnivå.

Allerede i den første perioden av barnefotball (5-7 år) kan vi gjøre dette på treninger ved å utfordre de som har kommet lengst ifht å gjøre øvelser litt raskere eller gjøre øvelsene på en litt mer avansert måte enn de andre.

I den andre perioden av barnefotball (8-11 år) kan vi i tillegg ha spill- eller ferdighetsøvelser med differensierte lag/grupper. Det er viktig for spillernes mestringsfølelse og utvikling at det differensieres i stor grad der det er et ferdighetsmessig stort sprik i gruppa.

Det bør ikke lages faste ordninger med faste grupper på hver trening, men dynamiske grupper som gjør at alle spillerne får utfordringer tilpasset sitt nivå i størst mulig grad – noen ganger med ekstra utfordringer, andre ganger noe enklere. Alle treninger bør inneholde øvelser hvor hele spillergruppen er samlet for å fremme fellesskapsfølelsen og det sosiale.

I ungdomsfotballen er det fortsatt viktig å holde hele spillergruppen samlet på deler av hver trening. Her kan vi ha større deler av treningen med faste, differensierte grupper.