Styret innkaller til årsmøte i Tune Idrettslag – Håndball.

Årsmøtet avholdes torsdag 9. mars 2016 kl. 18:00 i Grålumhallen.

Forslag som ønskes behandlet på møtet, må sendes skriftlig til styrets nestleder, senest 14 dager før årsmøtet.
Epost: thomas@primatrykk.no

Fullstendig sakliste blir tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tuneil.no .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret