Styret innkaller til årsmøte i Tune Idrettslag – Fotball.

Årsmøtet avholdes torsdag 16. mars 2017 kl. 18:00 i Klubbrommet på Tunehytta.

Forslag som ønskes behandlet på møtet, må sendes skriftlig til styrets leder, senest 14 dager før årsmøtet.
Epost: ooa@tunefotball.no

Fullstendig sakliste blir tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tuneil.no .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret