Vi ønsker å informere medlemmer og alle som vurderer å bli medlem hos oss om at det fra 2018 er mulig å søke om dekning av trenings-/medlemsavgift:

Barn og unge i familier med varig lav inntekt kan få dekket medlems- og treningsavgift for organisert aktivitet fra kommunen.

Vi oppfordrer alle som er i behov av dette til å benytte seg av ordningen. Ved behov for dette, søker klubben for deg og det er ingen krav til dokumentasjon.

Ta kontakt med kasserer på: Kasserer@tunehandball.no. Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt. Les mer om ordningen på kommunens hjemmesider