Styret i Tune IL Håndball innkaller til digitalt årsmøte på Teams onsdag 17. mars klokken 19:00.
Forslag til årsmøte sendes til styret innen 3. mars på e-post til thomas@tunehandball.no

For påmelding til årsmøte benytt skjemaet under, frist for påmelding er 10.mars


Styret
Tune IL Håndball