Arne har gitt styret beskjed om at han gir seg som sportslig leder i Tune IL Fotball med virkning fra 31.12.2019. Årsaken er at han har fått seg en ny jobb og har dermed ikke så mye tid igjen til å utføre denne oppgaven.

Arne startet som sportslig leder i august 2017 og har gått inn i rollen med 120% innsats. Han har fått til utrolig mye bra i den tiden han har vært her. Nå på senhøsten så har han i samarbeid med andre i Tune fått stablet et juniorlag på beina i 2020, dette er vi stolte av! Flott jobba alle i teamet!

Ny rolle i Tune

Det er utrolig hyggelig at Arne ønsker å  forsetter i en annen rolle i klubben. Han har takket ja til å bli hovedtrener på vårt juniorlag.

Takk for alt du har gjort

Vi ønsker å rette en stor takk til Arne for den jobben han har utført, og lykke til med Juniorlaget i 2020! Og de gode samtalene kommer vi fortsatt til å ha, å det er gledelig 🙂

Fremover

Alle henvendelser frem til ny sportslig leder, eller en annen løsning er på plass kan rettes til Odd Olav Aamodt eller Alf-Martin Nygård.

/ Styret Tune IL Fotball