Fotballstyret innkaller herved til digitalt årsmøte i Tune IL Fotball. Årsmøtet avholdes på Teams onsdag 3. mars klokken 19:00.

______

Påmelding – SKJEMA
Påmeldingsfrist – 24. februar
Frist for innsending av saker – 17. februar

______

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tune IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tune IL og Tune IL Fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen onsdag 24. februar gjennom følgende SKJEMA. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Lenke til årsmøtet sendes ut til påmeldte deltakere mandag 1. mars. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider www.tuneil.no

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 17. februar til kent@tunefotball.no.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tune ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Fotballeder Kent Jonas Trinborg kontaktes på kent@tunefotball.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Fotballstyret