Er du interessert i å jobbe som fotballtrener i en fotballklubb i stor vekst med økt fokus på spiller- og trenerutvikling?

Tune IL Fotball søker flere nye trenere til kommende sesong 2021. Vi søker trenere med og uten erfaring, med ambisjoner og med ønske om å bygge opp klubbens sportslige satsning.

Søknad sendes til kent@tunefotball.no
Merk e-posten med «Søknad Trener Tune IL» i emnefeltet.

Vi søker personer med følgende kvaliteter:

⁃  Har høyt engasjement for trenerrollen
⁃  Er dyktig med barn og ungdom
⁃  Har gode samarbeidsevner
⁃  Lojal til klubbens sportslige strategi
⁃  Er punktlig og strukturert
⁃  Er god på kommunikasjon
⁃  Har gode holdninger
⁃  Er en person som setter klubben sine verdier først, og strever etter å lykkes med dette.
⁃ Er en person som jobber aktivt for å dyrke og utvikle et godt trenermiljø.

Ønskede kvalifikasjoner:
⁃ Fotballfaglig bakgrunn (spillererfaring er også relevant)
⁃ Ønske om videreutvikling og kursing

Hva får du som trener hos oss?
⁃ Et godt trenermiljø i utvikling
⁃ Kurs i regi av NFF dekket etter avtale
⁃ Deltagelse på trenerforum i regi av klubb
⁃ Treningstøy
⁃ Oppfølging og støtteapparat
⁃ Godtgjørelse etter avtale

Hva bør din søknad inneholde?
⁃ Komplett CV
⁃ Ambisjonsnivå som trener
⁃ Din trenerfilosofi; Hva er viktig for deg?
⁃ Søknadstekst med spesifikk informasjon om hva du kan tenke deg å jobbe med, samt informasjon om hvilken aldersgruppe du ønsker trene, dersom du har en formening om dette.

Ønsker du å bidra i en annen kapasitet?
Hvis du ønsker å bidra i klubben, men ikke ønsker et trenerverv eller lignende, så tar vi i mot hjelp med åpne armer.

Kanskje du ønsker å bidra som lagleder eller rundt arrangement for enten ungdomslag eller seniorlag?

Ta kontakt – så setter vi opp et møte og finner ut av om det er noe vi har som passer for deg!

Søknad sendes til kent@tunefotball.no
Merk e-posten med «Søknad Trener Tune IL Fotball» i emnefeltet.