Hei, alle medlemmer og foresatte i Tune IL Fotball!
Sesongen er i gang for alle lag og Tune IL Fotball er i godt driv om dagen.
Det er ikke ofte styret legger ut et innlegg med informasjon til alle, og dette må vi bli mye bedre til, så vi starter nå.

Antall medlemmer øker

Tune idrettslag ligger i et område hvor det nå bygges og skal bygges en del nye boliger. Antall medlemmer kommer til å øke stort i årene som kommer. Allerede nå merker vi en god økning. Fra 1. januar til 10. mai 2018 så har vi fått 62 nye medlemmer i fotballen og det er gledelig. Så vi begynner å bli en virkelig stor breddeklubb. Vi nærmer oss snart 50 fotball lag i Tune og det er utrolig bra!

Sarpsborgs beste anlegg

Som alle har lagt merke til så er det nye kunstgresset på plass. Det er bare å takke de som satt i prosjektet for den nye kunstgressbanen for jobben de har utført. Vi har nå Sarpsborgs beste anlegg. Så med 2 flotte kunstgressbaner ligger det til rette for masse god aktivitet året rundt, for fotball har blitt en utendørs helårsidrett.

Trenger flere frivillige til verv

Tune IL er drevet på frivillighet, vi har ingen faste ansatte i styre og stell som mottar lønn.

Barnefotballen er foreldredrevet og i ungdomsfotball og senioravdelingen mottar trenerene kun en liten godtgjørelse for den jobben de utfører.

Så all honnør til disse som stiller opp flere ganger pr. uke. Uten dere hadde det ikke vært mulig!

Så tilbake til at vi trenger flere frivillige i verv

Vi merker at arbeidsoppgavene for å drive en stor breddeklubb blir flere og det stilles mer krav. Innad i styret så har vi fordelt arbeidsoppgavene oss i mellom og alle gjør en formidabel innsats, men problemet er at vi er alt for som gjør alt for mye. Dere vil kanskje ikke tro det, men det å lede en stor breddeklubb krever faktisk en masse arbeid som vi alle utfører på fritiden vår.

Så vi trenger flere personer i sentrale verv som vi kan delegere arbeidsoppgaver til og da vil det ikke bli så mye på hver enkelt.

I første omgang så trenger vi en leder for barnefotballen, materialforvalter, FIKS/Medlemsansvarlig og leder for foreldreutvalget. Så skulle dette være av interesse så ta kontakt med undertegnede. Disse rollene/personene burde sitte i styret og vi vil da ta kontakt med valgkomiteen og holde et ekstra ordinært årsmøte for å få valgt disse inn, hvis det er noen som melder seg.

Les en artikkel på f-b.no her om dagen skrevet av Stian Enghaug som er styreleder Kråkerøy IL Håndball. På slutten skrev han dette.

«Utfordringen med å rekruttere folk til sentrale verv i idrettslagene har blitt tyngre. Ofte er det slik at de ivrigste rundt lagene ender med å ta disse vervene også. Her trengs det et løft. Uten styre og stell rundt klubbene, dør idretten.»

Stian Enghaug styreleder Kråkerøy IL Håndball

I Tune IL Fotball er det ikke er fare for styre og stell, men vi trenger sårt flere til å ta i et tak.

Foreldreutvalg

Som et tiltak for å få delegert litt oppgaver har vi bedt alle lag om å skaffe en foreldrekontakt. Disse foreldrekontaktene blir medlem av foreldreutvalget i Tune IL Fotball. Hvilke oppgaver/ansvar vi delegerer til dette utvalget kommer vi tilbake til etter vi har hatt et møte med de. Som nevnt over så ønsker vi at dette utvalget har en leder som også er styremedlem i Tune IL Fotball.

Dugnader

Vi hadde i våres en dugnad, der over 40 store og små deltok for å rydde opp rundt banen og hytta. Disse gjorde en formidabel jobb! Det har blitt så fint der nå!

Nå har vi sendt ut invitasjon til ny dugnad. Vi trenger å få pusset opp utleiedelen på Tunehytta. Toalett, gang og storsalen står for tur.

Mange tenker nok at «nå maser de om ennå en dugnad» … Tune IL er et idrettslag og eies av alle medlemmene. Så når det trengs noe som skal gjøres så må vi gå ut til medlemmene i idrettslaget. Alternativet er å sette bort jobbene som skal gjøres, men dette medfører store kostnader som vi kan unngå ved at medlemmene stiller opp.

Og vi har laget en liste over alt som skal gjøres på vårt anlegg og det er faktisk en ganske lang liste. Så når Tune IL ser behov for bistand fra medlemmene, så innkaller idrettslaget inn til dugnad. Håper dere tar dette godt i mot og stiller opp når det trengs og det så vi jo sist dugnad, da alle som kom hadde med seg godt humør og arbeidslyst. Veldig bra og gledelig.
Vi har et flott anlegg og dette anlegget må vi ta godt vare på!
Samt at dugnad er sosialt, gir samhold og klubbfølelse.

Med Sportslig Hilsen

Odd Olav Aamodt
Leder
Tune IL Fotball

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here