Holdninger og holdningsarbeid

HOLDNINGER

Vi vil at alle i Tune IL Fotball skal:
– engasjere seg i å skape et miljø hvor alle kan utvikle seg positivt
– behandle alle med respekt
– samarbeide for å ha det gøy og for å oppnå resultater
– være villige til å lære av andre og å lære bort til andre

Kort sagt vil vi at alle selv skal forstå og oppleve at det er gøy å spille hverandre gode!