Læreplan og utviklingstrekk

Læreplanen er basert på en pyramidetankegang og gjelder fra spillerne introduseres for fotball til de er klare for seniorfotball. I alder 6-11 år skal spillerne introduseres for forskjellige delferdigheter.

Introduksjon til nye delferdigheter for spillere betyr ikke at spillerne skal slutte å trene på de foregående ferdighetene. Spillerne skal introduseres for nye ferdigheter, samtidig som man videreutvikler de tidligere innlærte ferdighetene.

For hvert element av fotballferdigheten må man utfordre spillerne på å ta nye nivåer hele tiden med raskere bevegelser i stadig mer begrenset tid og rom. Dette gjelder hele veien fra barnefotball til seniorfotball.