Nøkkelferdigheter

Nøkkelferdigheter er noen delferdigheter vi i Tune IL tror er spesielt viktige for å kunne begeistre med offensiv og underholdende fotball. Disse introduseres gradvis i barnefotballen og får stort fokus i ungdomsfotballen. Vi ønsker at spillere i vår utviklingsavdeling kjennetegnes ved disse nøkkelferdighetene:

Utmerket ballbehandling – vi ønsker at spillerne våre er sjef over ballen, kan behandle ball med begge bein, lærer tidlig retningsforandringer og etter hvert mottak og kontrollere ball i trange situasjoner.

Bevisste førstetouch – vi ønsker at spillerne våre er bevisste på sin kroppsstilling før medtak og evner å ta en kamuflert førstetouch med riktig retning og vekting i henhold til spillsituasjonen.

Høy pasningskvalitet – vi ønsker at spillerne våre skal evne til å spille presise pasninger til riktig spiller/rom (herunder evne å se og bruke 2. bevegelser), til riktig tid, på riktig fot og med riktig vekting i henhold til spillsituasjon.

1v1 offensivt og defensivt – vi ønsker at spillerne våre er gode til å skape rom for seg selv med finter og er gode til å hindre motstander i å avansere.

Konstruktive og hurtige valg – vi ønsker at spillerne våre skal lære seg å lese signaler i spillet, bestemme, eventuelt ombestemme og deretter utføre best mulig handling i situasjonen: en kamuflert pasning, drible, sette fart, vende, avslutte…

Smarte bevegelser – vi ønsker at spillerne våre blir ekstremt gode til å bevege seg uten ball med bevegelser ifra og imot ballfører for å skape rom for seg selv og andre og til å utnytte rommene som oppstår.

Rask omstilling – vi ønsker at spillerne våre skal være spesielt gode på å gjenvinne ballen kort tid etter balltap, og etablere spill ved ballerobring.