Nominering

Trenerne i trenerteamet, trenerveileder og spillerutvikler skal ha god dialog om hvem som skal nomineres til sone-/kretslag og S08-akademi og i fellesskap bestemme hvem som nomineres og eventuell prioriteringsrekkefølge.

Vi kan også be de ansvarlige i fotballkretsen/S08 om bistand. Spillerutviklers meninger skal veie tungt. Ved sterke uenigheter, skal trenerne/trenerveilederen legge fram saken for sportslig utvalg som tar en endelig avgjørelse.