Styret innkaller til årsmøte i Tune IL Håndball.

Årsmøtet avholdes Tirsdag 17.03 kl. 18.00 i Grålumhallen.

Forslag som ønskes behandlet på møtet, må sendes skriftlig til styrets leder,
senest 14 dager før årsmøtet. Epost: thomas@tunehandball.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret