1.0 Treningsmaler

Retningslinjer for Fotballferdigheter i barnefotballen

6-7 år

 • Mestre ball – motto: Hele foten, begge ben, hele kroppen
 • Sjef over ball (hovemsterrblikk)
 • Føring av ball – innside/ytterside
 • Pasning – innside
 • Mottak – stoppe ball – legge til rette pasning
 • Skudd – vrist og innside

8-10 år

 • Mestre ball – motto: hele foten, begge ben, og hele kroppen. Lære betydningen «hovmesterblikk», se spill ikke bare ball
 • Færing av ball – innside – ytterside og såle med tempoforandringer
 • Pasning – innside-ytterside.
 • Vending – Innside – ytterside og såle
 • Mottak – innside-ytterside
 • Skudd – innside –forsøk på vrist og møte ball
 • Øve inn 1F (første forsvarer) i 9-10 års alderen. Helt grunnleggende, også 1A (første angriper)

11-12 år

 • Mestre ball –motto: Hele foten, begge ben, hele kroppen
 • Føring av ball: Innside –ytterside, tilpasset situasjon, hyppige tempoforandringer
 • Pasninger: Innside – ytterside – lange-korte. Retningsbestemt mottak- møte ballen
 • Demping av ball: Høye og lave baller. Bruk innside, ytterside, lår, bryst og hode.
 • Vendinger: Innside-ytterside. Såle, og Cruyff
 • Skudd: Vrist, volley, første touch. Taktiske valg ifm avslutning (teknikk og plassering)
 • Headinger- Til medspiller –på mål
 • Finter: Fokusere på enkle finter for alle, gi utfordringer til de beste. Eks: Pasning, skudd, kropp, oversteg, to fots, Zidane finte.
 • Samhandling: 2 mot 1 pasningsspill

2.0 Hospitering

Tune IL ønsker å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning.

Utvidet treningstilbud og hospitering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Det er hovedtrenere i samråd med trinnkooridinator som skal ta endelig beslutning på hvilke spillere som er aktuelle. Det anbefales i denne prosessen å dra nytte av hjelpetrenere og lagledere som naturligvis også kjenner laget.

Foreldre skal alltid informeres om utvidet treningstilbud eller hospitering. Foreldre må også gi sitt samtykke til denne ordningen.

Med hospitering menes at en spiller gis anledning til å spille og/eller trene med et annet lag enn det laget hvor han/hun aldersmessig hører hjemme, eller å delta på treninger og kamper utenfor klubben. Tune IL skal gi spillerne i barne- og ungdomsfotballen et tilbud om hospitering som er i samsvar med de råd og retningslinjer som er utarbeidet av Norges fotballforbund. Formålet med klubbens retningslinjer er både å gi et godt tilbud til de som ønsker mye organisert fotballaktivitet og å gi et godt tilbud til de som ønsker å satse for å bli best mulig.

I alder 10 + år:

Hospitering er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser, i tillegg til sitt

opprinnelige lag. I denne alderen, så vil hospitering i noen tilfeller bety at det oppstår konflikt mellom treningstider og kamper med sitt aldersbestemte lag. Da er det anbefalt at hovedtrenere fra hvert involvert lag blir enige hvilken dag i uken som er best. Det bør være en trening i uka og en kamp i måneden, maks 2 alderstrinn opp.

Forutsetning for å kunne hospitere:

· Hospitering på tvers av lag skal alltid avtales mellom trenerne på de berørte lag og trinnkoordinator skal involveres.

· Spilleren skal ønske å hospitere og foreldre skal gi sitt samtykke.

· Spilleren skal ha en holdning som ikke ødelegger miljøet i laget som tar i mot hospitanten

· Spilleren skal beholde tilknytningen til eget lag.

TIPS

TIPS: La gjerne en spiller også «hospitere» ned et alderstrinn (mesterlæring), bare en trening eller to gjennom en hel sesong. Ikke nødvendigvis «stjerna» på laget, men en som har gode holdninger, og er flink med ball. Dette er mer en gjesteopptreden. Dette har en vanvittig stor nytteeffekt for det yngre laget som får besøk av han som er eldre og «flinkere».

Tune IL ønsker å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning.

Utvidet treningstilbud og hospitering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Det er hovedtrenere i samråd med trinnkooridinator som skal ta endelig beslutning på hvilke spillere som er aktuelle. Det anbefales i denne prosessen å dra nytte av hjelpetrenere og lagledere som naturligvis også kjenner laget.

Foreldre skal alltid informeres om utvidet treningstilbud eller hospitering. Foreldre må også gi sitt samtykke til denne ordningen.

I alder 6-10 år:

Dette er ment som et utvidet treningstilbud i de tilfeller hvor spiller har lyst og foreldre samtykker. Varigheten av utvidet treningstilbud vurderes av trener og trinnkoordinator. Kun aktuelt å trene/spille 1 alderstrinn opp. Tune IL anbefaler 2-4 ekstra treninger i måneden, samt å delta på to kamper før sommeren og to kamper etter sommeren. I barnefotballen skal barnet aldri forlate sitt alderstrinn på permanent basis.

TIPS: La gjerne en spiller også «hospitere» ned et alderstrinn (mesterlæring), bare en trening eller to. Ikke nødvendigvis «stjerna» på laget, men en som har gode holdninger, og er flink med ball. Dette er mer en gjesteopptreden. Dette har en vanvittig stor nytteeffekt for det yngre laget som får besøk av han som er eldre og «flinkere».

Diffrensiering i økta

Differensiering i økta
En viktig presisering. Differensiering, dvs. å tilrettelegge i forhold til ønske, modning og forutsetninger til gitt ferdighetsnivå. Det er altså like viktig å tilrettelegge for riktig fotballaktivitet for de som ikke har kommet så langt som de som har kommet lengre.

La oss starte med det viktigste – smålagsspillet.

a) «Tilrettelagt smålagsspill» I smålagsspill ligger det masser muligheter for differensiering. Antall spillere er en variabel. Femmerfotballen for de aller minste blir for kompleks. 2 mot 2 og 3 mot 3 er en ideell smålagsform for nybegynneren. Ønsker du å gjøre det enda mer oversiktig for noen eller alle spillerne dine:

– lar du en voksentrener være med på hvert sitt lag, Treneren vil gjøre sitt til at alle blir involvert og at angrepene varer «litt» lenge.

– lar en av spillerne som har kommet lengst være «joker», dvs. at han eller hun alltid er med på det laget som er i angrep. Da vil det angripende lag alltid være i overtall. La jokeroppgaven rullere.

Størrelsen på banen kan vi også tilrettelegge i forhold til ferdighetsnivået. Generelt lager vi for store baner på treninga. Dog, de som har kommet lengre kan med hell – innimellom – spille med lengre baner slik at en må spille seg fram for å komme til avslutningsposisjoner.
b) Hvem spiller med hvem på treninga blir da det neste spørsmålet?
Husk her at forutsetningene allerede er gitt med jevnbyrdige lag innad i kampene. I øktene bør vi variere hvem som spiller sammen og mot hverandre. Alle spillere bør ha en passe blanding mellom mestring og utfordringer.

Som en pekesnor over en hel sesong skal dine gutter og/eller jenter 1/3 av tida spille sammen og mot de som er kommet lengre enn seg selv, 1/3 av tida spille sammen og mot de en er jevnbyrdige med og 1/3 av tida med og mot de en selv er bedre enn.

På en og samme økt kan en spille sammen og mot dem som er på tilnærmet samme ferdighetsnivå og avslutte økta med spill der lagene innad består av spillere med ulikt ferdighetsnivå, men med jevnbyrdighet i forhold til motstanderlaget.

Komplisert! Nei, kjenner du spillerne dine er dette en smal sak. Når spillerne blir vant til sjonglering av lag- og gruppesammensetninger, ja så blir dette etter hvert den naturligste ting i treningshverdagen.
Det viktige er ikke å differensiere smålagsspill likt etter mestringsnivå hver gang. Eller for å si det på en annen måte; permanente løsninger på differensiering er seleksjon!

c) Tilpass smålagsspillet slik at det stimulerer til læring
Ofte tror vi at det er trenerens instruksjon som gir læringsresultatet. Det er det i mindre grad. Det er faktisk spillernes læringsaktivitet som i størst grad gir læringseffekten. Ut ifra ferdighetsnivå kan en også tilpasse smålagsspillet med spesielle betingelser slik at læringen skjer i spillet, nærmest skjult. Her noen eksempler:

Spillerne er fæle å klumper seg sammen og banens bredde og dybde benyttes i liten grad. Skal du da rope og skrike etter bredde eller:

– Spille 4 mot 4 med fire mål, to på hver side av kortlinjene, eller

– Spille 4 mot 4 med godkjent mål når den legger den død på kortlinja, eller

– Spille 4 mot 4 med godkjent mål når pasningen slås på spiller inn i sone på kortlinja

Her har vi betinget selve aktiviteten, slik at det lønner seg å benytte områder – ofte vekk fra «ballområdet» for å lykkes. Oppgaven i spillet styrer valgene og dermed også god skjult læring. I selve smålagsspillet er mulighetene for å legge inn betingelser uendelig. Utfordringen er å treffe de riktige.

d) Differensiering når vi øver sammen med kameratene i grupper
Det hender at aktiviteten i ei økt ikke flyter så godt som intensjonen var på tegnebrettet kvelden før. Så faller spillernes konsentrasjon, det blir rør og trenerens stemme øker proporsjonalt med aktivitetsnivået:

Høyst sannsynlig er det noe med vanskelighetsgrad og gruppesammensetning som ikke stemmer. Og det er trenerens og ikke spillerens ansvar. Jobber vi eksempelvis i firkanter med pasningsmomenter må vi tilpasse vanskelighetsgrad etter nivå;

– «Gjennom fiendeland», 4 mot 1, ingen berøringsbegrensninger og god plass er lettere enn

– 5 mot 2, 3 mot 1 eller 4 mot 2, evt. med 3 touch

Putter en i tillegg en spiller som ikke har kommet langt sammen med noen som har kommet langt i en 5 mot 2 organisering, ja da har du garantert tilrettelagt særs dårlig aktivitet for den poden! – og resten av gruppa.

Det samme gjelder når vi eksempelvis trener 1 mot 1 situasjoner med avslutninger mot mål.

Hvem «parrer» vi sammen? I utgangspunktet de spillerne som ligger på likt ferdighetsnivå. Noen ganger selvsagt litt over og litt under, men «tilfeldig parring» er sjelden gunstig! «Inndeling til 4 er ut!»

  e) Differensiering når vi vekselvis skal terpe og være i spillsituasjonen
Innimellom terper vi for å få til innsidepasningen eller det loddrette vristsparket. Igjen handler det om å fange spillerens oppmerksomhet og trigge kvalitet gjennom aktiviteten. Er vi ikke dyktige på øvelsesbildet – bruk mesterlæra rått.

I gruppa her du helt sikkert spillere som har kommet langt! Ellers er en god utførelse den beste feedbacken en spiller kan få! Ballen suste i mål!

Hørte du den klare lyden når du traff?

Kjente du vrista formelig la seg rundt ballen?

Etter hvert skal du sette kravene i sjølve spillsituasjonen inn i valg av utførelse. Her er et vel av muligheter

Nybegynneren må få lov til;

– å sparke en ball som ligger stille

– ha god tid på tilløpet på en ball som kommer rullende mot

– få den på godfoten

Mens de som mestrer dette må få

– ballen fra siden der godfoten er

– ballen fra motsatt side

– og gradvis få ballen hurtigere innspilt

I tillegg må vi tilrettelegge aktivitetene slik at det føles meningsfullt for utøveren og at det er meningsfullt for læring. Et eksempel til; Vi jobber med pasnings- og skuddfinta. Vi har selvsagt flest høyrebeinte spillere, men alle kan jo ikke spille på høyresida eller komme i situasjoner der en lett kommer til med høyreslegga;

– Jobb med pasnings- og skuddfinta fra v. bein til h. bein – for så å avslutte

– Sett spillerne så i en venstresideposisjon – finta – skjær inn høyre og avslutt

– Så med motstand – fra venstre side: hvordan få flest mulige avslutninger med høyre?

Budskapet her er; terping og gjentakelser må til – men sett det raskt inn i tilpassede spillsituasjoner så repertoaret får utfordringer.

Det er særs spennende å analysere Norges eneste verdens beste fotballspiller – Hege Riise. Hun hadde verken et stort finte repertoar eller spesielt rask. Det hun var god til var nettopp – i tillegg til ballkontroll – å være ekstremt god i retningsforandringer og temposkiftet i forhold til motstanders handlinger!

Dette kan virke omfattende. Intensjonen er å komme inn på flere faktorer knyttet til differensiering i barnefotballen. En helhetlig inngang gjennom god klubborganisering, god øktorganisering, innholdsmessig differensiering i øka og i kampen vil gjøre spillerens hverdag langt mer spennende.
Lykkes vi her – er forutsetningene gode for kvalitet i barnefotballen.