Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet i fotballen og håndballen i Tune IL utgår.

Årsmøter

Tune IL, Tune IL Håndball og Tune IL Fotball sine årsmøter blir utsatt pga. dette.
Vi kommer tilbake med informasjon om ny dato for årsmøtene.

Odd Olav Aamodt
Tune IL