Styret innkaller til årsmøte i Tune Idrettslag.

Årsmøtet avholdes Torsdag 23.mai kl. 18.00 på Tunehytta.

Forslag som ønskes behandlet på møtet, må sendes skriftlig til styrets leder,
senest 14 dager før årsmøtet. Epost: gard@tuneil.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret