I hovedlaget avholdes tirsdag 21. mars kl. 1800 på Tunehytta.

Dagsorden iflg. lovene. Saker til årsmøte må være styret i hende innen 14. mars 2017

Comments

comments