Vi ser etter en trener til ett av våre lag for sesongen 2017/2018

Jenter født 2005
Dette er et lag bestående av 24 spillere. Denne sesongen har de hatt 3 lag med i serien. På treningene har det vært noe variert oppmøte, dette fordi det er flere av jentene som driver med andre idretter og aktiviteter i tillegg til håndballen. Dette ser vi på som positivt. Fra og med neste sesong spiller de håndball med 7 spillere og vurderingen til nå i forhold til dette er at det med dagens mannskap blir 2 lag neste sesong.

Jentene har de siste årene blitt trent av 3 foreldre som har en samlet kompetanse som har vært veldig nyttig for laget. Det er nå ønske om et bytte i trenerrollene slik at jentene kan fortsette å utvikle seg som spillere og innarbeide nye håndballferdigheter.

Laget har en ressurssterk foreldregruppe som ønsker å bidra i forhold til jentenes hverdag. De 3 foreldrene som til nå har trent laget stiller gjerne opp som ekstra hjelp på trening og til kamper. Laget har til nå hatt en egen dugnadsansvarlig som har sørget for koordinering av dette og en egen lagleder som har hjulpet til med mye av det praktiske.

Tune I.L. er en breddeklubb som ønsker å ivareta alle som er interessert i å spille håndball og gi spillerne mulighet til å utvikle seg ut fra sine ferdigheter. Det skal også være lov å være god i Tune. Vi ser derfor etter en trener som har med seg den rette holdningen, som er god til å jobbe med barns utvikling og egenverd og som har et ønske om å utvikle enkeltindividet der det står i dag. Du må også ha håndballferdigheter som kan videreformidles til spillerne slik at de kan vokse videre.

Som trener i Tune forventer vi at du kan håndtere både barn og foreldre og at du har evnen til å samle laget for å nå felles mål. Du må kunne kommunisere med spillerne i forhold til din trenerfilosofi, være inkluderende og ha et ønske om å gjøre hvert enkelt individ bedre ut fra sine premisser.

Er dette en oppgave du kunne tenke deg, eller kjenner du noen, ønsker vi en prat med deg så snart som mulig.

Vi har følgende kontaktinformasjon
sportslig@tunehandball.no

Vidar Larsen                          Tlf       908 50 601
Wiggo Tveter                         Tlf       413 23 181
Elin Brudalen Arnesen        Tlf       472 96 710