Foreldrekontakten på årgangene våre er en viktig rolle som i hovedsak skal ivareta god informasjonsflyt mellom spillere – øvrig lagledelse – fotballstyret.

Oppgaver:
– Være bindeleddet mellom styret, trener, lagleder/trener og foreldre
– Ansvar for at det avholdes 2. foreldremøter i året i samråd med øvrig lagledelse
– Laget har en fair-play og kampvert på hjemmekampene laget har ansvaret for
– Skaffe vakter til dugnader i klubbens regi og ha oversikt om hvem som stiller. Kioskvakter på klubbhuset, arrangement, salgsdugnader osv.
– Bistå aktivt med positiv informasjon
– Formidle foreldrenes rolle i klubben. Dvs følge Tune IL Fotball sine retningslinjer når det gjelder dugnadsarbeid, foreldrevettregler, cupdeltagelser etc.
– Ansvar for sosiale samlinger i laget
– Delta i klubbens foreldreutvalgsmøter på vegne av årgangen

Foreldrekontakten mottar:
– 1 stk klubbgenser
– 1 stk klubb t-skjorte
– 50% Refusjon av treningsavgift for sitt barn på årgangen

Rollen som foreldrekontakt, og oppgavene tilknyttet denne, kan kombineres med andre oppgaver rundt årgangen. Likevel oppfordrer vi til å dele på arbeidsmengden. Engasjer flest mulig for å ivareta våre unge håpefulle på best mulig måte. Takk for innsatsen!