Administrasjon
Fungerende Daglig leder – Kent Jonas Trinborg
Tlf: 48181440
Epost: kent@tuneil.no

 

Klubbstyret
Leder: Kent Trinborg – kent@tuneil.no
Nestleder: Henning Herfjord – henning@tuneil.no
Styremedlem: Laila Kjølberg Klonteig
Styremedlem: Tor Ivar Pettersen
Styremedlem: Frode Kalnes Bjerkeli