Smitteverntiltak

Oppdatert (pr. 26.8.21)

Vi følger som ett minimum de nasjonale tiltakene og eventuelle strengere lokale tiltak. I tillegg har vi noen egne tiltak vi ønsker å videreføre. Dette kort og godt pga. smitten nå er blant barn og unge og vi ønsker å gjøre vårt for å hindre mer spredning.

Se oppdatering under; les, forstå og still spm. om du er usikker.

! Smittevernets «gylne treenighet» gjelder for alle lag, trenere og spillere!:

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. (Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.)

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

3. Hold avstand! Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet.

Utover dette gjelder også:

– Alle lag kan nå trene som normalt, også med nærkontakt. Men det er noen begrensninger:

  • Grupper inne kan ikke være større enn 30 personer
  • For barn under 20 år teller tilskuere, utøvere, støtteapparat og foresatte når man beregner hvor mange personer som kan være til stede. Det er ikke tydelig definert hvor mange man kan være i Grålumhallen så vi gjør det enkelt: Maks spillegruppe inkl. trener og støtteapparat på gulvet: 30 stk. Maks tilskuere på tribunen: 50 stk. (må overholde meteren – er merket) Ved bruk av tribunen skal det tørkes over med overflatedesinfeksjon!
  • Det skal fortsatt brukes antibakk inn og ut av trening for alle
  • Det skal fortsatt tørkes over berøringspunkter, spesielt målstenger, benker, dørhåndtak og overflater på toalett etc.
  • Vi ønsker fortsatt at påtroppende lag venter til avsluttende lag er ute av hallen før de kommer inn. Dette betyr at avsluttende lag må være raske og avslutte slik at påtroppende lag kan starte til sin oppsatte tid.

NB! Her tar vi en ny vurdering på hvordan vi gjør dette når været tilsier at det å vente ute er en utfordring!

– Det har kommet spm. rundt tribunen og foreldre. Anbefalingen fra FHI er fortsatt: foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med henting og levering. Foresatte som må være tilstede bør holde 1 meter til andre barn og voksne. Vi skal ikke være vanskelige på dette punktet, men anbefaler måtehold. Vi har forståelse for at barn i de yngste lagene og ikke minst det nyoppstartede jenter 6 år kan trenge foresatte – derfor regle om avstand – maksantall og tørking med overflatedesinfeksjon. Husk at det er laget til foreldrene som har ansvaret for at tribune etc. blir tørket over.

– Styrketrening er svært viktig med hensyn til skadeforebygging. Derfor åpner vi for at styrketrening/ styrkerommet kan brukes etter følgende regler/rutiner:

  •  Laget er alene i rommet under treningen og utstyr/apparater er rengjort før og etter bruk.

Senior:

Lag innen seniorhåndballen fra 3. divisjon og lavere kan trene som normalt innendørs med fullkontakt. Disse kan også spille eventuelle treningskamper mot lag fra egen region. Fra og med mandag 2. august kan de også spille kamper mot lag hjemmehørende utenfor egen region. Utover dette skal de øvrige smittevernreglene overholdes.