I 90 år har Tune IL vært ren miljøskaper på Grålum.

Klubben har gjort en stor innstats for den oppvoksende slekt i flere generasjoner og i sitt 80. år lever klubben i beste velgående.


Karl Nordmo

Det var en gjeng idrettsglade unggutter som presset på for å få startet det som senere ble kalt Tune IL.  Guttene ønsket instruksjon og ledelse sin idrettslige aktivitet, og ønsket seg veldig et tilholdssted.  10. September 1933 ble guttenes drøm en realitet.  På Tingstad – der forsamlingslokalet ”Hygga” ligger – ble Tune IL stiftet.  Klubbens første formann het Karl Nordmo og med seg fikk han Bjarne Ahlsen, Lauritz Agnalt, Olav Opstad og Torleiv Braadland i styret.

På idrettslaget styremøte den 17. november ble det opplyst at Tune IL var tatt opp som medlem av Østfold Idrettskrets og at Rolf Kolstad hadde blitt nummer tre i et skogsløp i Sarpsborg Idrettslags regi.  Kolstad var dermed den første representanten for Tune IL i en offisiell idrettskonkurranse.

Tune IL var for øvrig tidlig ute med å involvere kvinner i styre og stell.  Allerede ved juletider i stiftelsesåret ble det bestemt at det til enhver tid skulle sitte en kvinne i styret.  Klubben hadde også allerede da dannet en egen damegruppe.

Tunebanen

I de første årene drev Tune IL sin virksomhet fra en idrettplass ved Lekvoll.  Denne ble leid av Ole Brevik.  Etter krigen måtte man imidlertid finne seg et nytt tilholdssted.  Valget falt da på Oskar Bjørnlands eiendom der idrettslaget anlegg i dag ligger.  På dugnad ble det opparbeidet en grusbane som ble innviet i 1947.  Banen ble etter hvert av meget god kvalitet og ble også benyttet av andre lag i distriktets til trening – spesielt på vårparten.

Tyskerbrakke

I 1946 startet også jobben med det som i dag kun går under begrepet Tunehytta.  En gammel Tyskerbrakke som var plassert ved Kalnes ble kjøpt og flyttet til Grålum.  Dugnadsinnsatsen blant idrettslagets medlemmer var stor og 25. februar 1950 ble Tunehytta på Grålum innviet med en stor og høytidelig fest.  Tunehytta ble bygd i samarbeid med Tune Miniatyrskytterlag og bestod ved åpningen av en stor sal på 17 x 7 meter, kjøkken badstu og flere garderober.  Anlegget fremsto på alle måter som tidsriktig i 1950.

Endelig gressbane

21. Juli 1957 tapte Tune 2-7 for et meget sterkt Greåker-lag.  Tapet var det ingen som tok spesielt tungt, for kampen markerte en ny milepæl i Tune IL sin historie.  Dette var den første matchen som ble spilt på klubbens etterlengtete gressbane.  Nesten 24 år etter at klubben ble stiftet, kunne Tune spille fotball på eget gress.  Banen var blitt til takket være iherdig dugnadsinnsats.  Nok en gang hadde klubbens medlemmer tråkket til for å skape et enda bedre anlegg på Grålum.

Og den nevnte dugnadsånden har i høyeste grad bestått.  I 1985 åpnet man like godt enda en ny gressbane som naturlig nok fikk navnet ”den nye banen”.  Like naturlig fikk den gamle banen navnet ”gamla”.  En iherdig dugnadsinnsats gjorde også at klubben i mange år har disponert en treningsbane med grusunderlag i ”Gropa” bare noen hundre meter unna klubbhuset.

Den samme frivillige innsatsen var bærebjelken da Tunehytta noen år senere ble utvidet og pusset opp til det moderne klubbhuset man har i dag.  Tunehytta fungerer nå utmerket som et tilholdssted for både aktive og passive medlemmer, samt at det er et ettertraktet lokale for utleie i forbindelse med bryllup, konfirmasjoner og andre festlige anledninger.

På fotballbanen er nok høydepunktet da A-laget til Tune IL 29. september i 1990 rykket opp i 2. divisjon.

Endelig kunstgressbane

Gleden var stor da Tune IL den 18. November 2009 kunne åpne en flunkende ny kunstgressbane av meget god kvalitet.  Nok en gang takket være en solid dugnadsinnsats fra medlemmene.

Mer enn fotball

Tune IL forbindes nok i Sarpsborg-distriktet først og fremst for sin fotballgruppe, men klubben har også en egen handballgruppe som lever i beste velgående med en stor aktivitet på barne- og ungdomssiden.  Tidligere hadde Tune IL også aktive innen bandy, friidrett og egen skigruppe.  Tune IL var også i mange år en aktiv arrangør av turmarsjen ”Sarpemarsjen”.   Klubben tok initiativet til marsjen i 1976 og i løpet av den neste tiårsperioden ble det solgt hele 10 817 startkort.  Dette var turmarsjens gullader og rekorddeltagelsen i ”Sarpemarsjen” var på hele 1 260 deltagere i 1982.  Marsjen var lenge en kjærkommen inntektskilde for Tune IL, men ble etter hvert avviklet da interessen for turmarsjer både lokalt og på landsbasis uteble.

Grålumhallen

Tune IL – Håndball ble stiftet i 1945.  Siden den gang har medlemsmassen økt til ca. 260 spillere og de er i stadig vekst.  Det største medlemsløftet fikk de etter at Grålumhallen ble bygd.   I mange år har det høyeste ønske for flere av ildsjelene i håndballgruppa vært en ny idrettshall på Grålum.  Håndballgruppa i Tune IL har i mange år levd en nomadetilværelse, der Tindlundhallen på mange måter var ”hjemme”.  Sarpsborghallen ble også flittig benyttet til trening.  Gleden var derfor stor da en ny flott hall sto ferdig høsten 2009.  Den består av en hallflate som måler 40 x 20 meter – med en heisbar lettvegg som kan dele banen.  Det er 4 garderober, tribune og kiosk.

Tilbudet i dag strekker seg fra 6 år og oppover så langt utøverne selv orker og vil.  Håndballgruppa har som eneste klubb i Sarpsborgregionen et Handikap Ungdoms lag og et Allidrettslag.  De har også sammen med Kalnes videregående skole et tilbud om håndball/idrett for barn i Skolefritidsordningen.  I sesongen 2013/2014 stiller de lag i alle klasser opp til 18 år, samt 4 seniorlag.  Seniorene er fordelt på 6., 5., og 4. div på damesiden, og et lag i 5.divisjon på herresiden.  Vi har spillere fra Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Rygge og Råde.

Young Boys og Old Boys

Old Boys har eksistert i Tune IL siden tidenes morgen.  Siden da har de nedlagt mange dugnadstimer og var blant mye annet helt sentrale under ombyggingen av klubbhuset.  Old Boys har sin faste kveld på Hemsen hver onsdag hvor alle verdens problemer blir løst – mener de selv.  Mange av Old Boys-medlemmene har selvsagt vært meget sentrale også på fotballbanen over mange år, men det begynner å bli noen år siden.

Young Boys så dagens lys fredag 6. mars 2009, etter at noen ildsjeler tok initiativet til en oppstartfest.  Siden den gang har de nedlagt uttalige dugnadstimer og avviklet mange sosiale kvelder på hemsen.  Young Boys har sine faste samlinger på hemsen på tirsdager etter en treningsøkt på fotballbanen.  Det er heller ikke her fritt for at det løses noen verdens problemer.

Felles for både Young Boys og Old Boys er at de bidrar med betydelig dugnadsinnsats i form av vedlikehold på vårt flotte anlegg og at de besitter ”verdens beste” fotballforståelse.  De bidrar også økonomisk i ny og ne.

Midtpunkt

Tune IL er et naturlig midtpunkt for mennesker i alle aldre på Grålum, men klubben favner over et større område enn som så.  Befolkningen i områdene fra Lande i øst til Solli i vest og fra Trøsken og Øvre Tune i nord til Hannestad Øst i syd, sokner til Tune IL.  Dette gjør at klubben har en enormt viktig posisjon i mange barn og unges oppvekst.  I jubileumsåret er det i fotballgruppa ca 20 lag og ca 230 aktive medlemmer.  I håndballgruppa er det også ca 20 lag og ca 250 aktive medlemmer.  Totalt sett er det altså ca 40 lag og nærmere 500 aktive medlemmer i disse to gruppene.  Antall tillitsvalgte er godt over 100 personer i hele klubben.

Æresmedlemmer

Tune IL har 4 æresmedlemmer i klubben; Kåre Braadland, Arne Utne, Øivind Skjelle og Gard Juul Hansen har fått sine utmerkelser for sitt mangeårige medlemskap og uvurderlige innsats..

 

Formenn (leder f.o.m. 1995) i Tune IL gjennom 80 år

1933 – 1934       Karl Nordmo

1934 – 1936       Bjarne Ahlsen

1936 – 1937       Kristian Kristiansen

1937 – 1938        Georg M Olsen

1938 – 1940       Knut Sørli

1940 – 1941       Nicolai Skjelle

1945 – 1949       Nicolai Skjelle

1949 – 1951       Asbjørn Nicolaysen

1951 – 1960       Erik Nordtug

1960 – 1964        Torolf Aaserød

1964 – 1968       Gunnar Skovdahl

1968 – 1974       Tor Minge

1974 – 1979       Arne Utne

1979 – 1982       Arne Fred Sandtangen

1982 – 1986       Thomas Graham

1986 – 1987       Dag Svendsen

1987 – 1990       Gunnar Abrahamsen

1990 – 1991       Thomas Graham

1991 – 1999       Øivind Skjelle

2000 – 2007       Arne Utne

2008 – 2023       Gard Juul Hansen

2023 – d.d            Kent Jonas Trinborg