Priser i Tune IL Håndball
Samtlige medlemmer i Tune IL Håndball må betale medlemskontingent til Tune IL.
Kontingenten er kr. 500 pr. kalenderår (2024)

Treningsavgiften fakturerer 1 gang pr år. Følgende satser gjelder:
5-7 år: kr 1.650,- inkl startpakke
8-9 år: kr 2.200,-
10-12 år: kr 2.700,-
13-18 år: kr 3.100,-
Senior: kr 3.400,-

Norges håndballforbund
For nyttig informasjon om Norges håndballforbund, kamper, regler og nyheter etc., se forbundets hjemmesider; www.handball.no

App ”Min Håndball”
I oktober 2015 ble appen ”Min Håndball” lansert. Denne appen er et godt hjelpemiddel for både spillere, lagledere og foreldre. Den gir lett tilgang til kamper og tabeller, og du kan velge hvilke lag du ønsker å følge. Nedlastning kan gjøres i Google Play eller App store.

Min idrett.no
Min idrett er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med særforbundene. Dette er idrettens medlemsdatabase, dvs at alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Her kan medlemmer og utøvere i klubber få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs etc . Man kan også skrive ut lisenskort her dersom behov.

https://minidrett.nif.no/

Politiattest
Det er et krav fra NHF (Norges Håndball Forbund) at alle som innehar verv i klubben, (betalte- og ikke-betalte verv), skal levere politiattest. Man må selv søke politiet om dette. Søknaden kan gjøres via post eller elektronisk. Følg linkene nedenfor, der finner du ytterligere informasjon og nødvendige skjemaer.

Søknad pr post:

Søknaden sendes til Politiets enhet for vandelskontroll og
politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.
Tlf.: 78 98 93 60 (mellom kl. 10.00 og 14.00).

Elektronisk søknad
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/

Samarbeidspartner; Prozo Norge as.

Utstyr, materiale

Tune IL Håndball har inngått avtale med Prozo Norge as.

Adresse/Kontaktinformasjon;

Prozo Norge AS
Tuneveien 10
1710 Sarpsborg

Tlf: 69153900
Fax: 69153901
post@prozo.no

Alle innkjøp av drakter og utstyr skal foretas der. Alt klubbutstyr som brukes i klubbsammenheng skal komme fra Prozo.

Alt innkjøp på klubbens regning skal skje gjennom materialansvarlig evt. leder av klubben. Kontakt materialansvarlig eller leder pr.mail, adressene finnes på Tune ILs hjemmesider under ”styret”. Det vil da gå en mail til Prozo med godkjenning av innkjøp. Det skal ikke foretas innkjøp på klubbens regning som ikke er godkjent på forhånd. Ved innkjøp skal det opplyses om og noteres følgende:

  • Hvem som har foretatt innkjøpet
  • Hvilket lag det gjelder/årstall

Klubben dekker forbruk av teip og is til kamp. I treningssammenheng må dette dekkes av medlemmene selv, evt. lagskassa. Forbruk av klister skjer på egen regning.

Trykk-kostnad på materiell som eies av klubben dekkes av klubben. Ved innkjøp av klær og annet utstyr som eies personlig må alt av kostnader knyttet til anskaffelsen dekkes av medlemmene/lagene selv.