I barnefotball opp til 10 år bør det meldes på jevne lag i serie. I turneringer kan vi eksperimentere med ulike lagsammensetninger.

Fra 10 år og oppover kan det lages et differensiert kamptilbud hvis trenerne og trenerveileder er enige om det. Et differensiert kamptilbud i barnefotball går ut på å melde på lag på ulike nivåer (spillform, årsklasse og/eller ferdighetsnivå) for å møte forskjellig type motstand og gi spillerne både positive opplevelser og sportslig utvikling. Det skal med jevne mellomrom rulleres på hvem som spiller på de ulike lagene på en måte som gjør at alle spillerne både opplever mestringsfølelse og får utfordringer.

Ved differensiering av kamptilbud, skal det kommuniseres godt ut til spillere og foreldre i forkant hvorfor og hvordan det er tenkt gjennomført. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotball.

I ungdomsfotballen bør det være et differensiert kamptilbud, noe som normalt gjøres ved å melde på lag i KM-serie og breddeserie, avhengig av antall spillere og ferdighetsnivå. Her kan det være faste ordninger med hvem som spiller på hvert lag, men det bør fortsatt være noe rullering blant spillerne som kan få positive opplevelser og sportslig utvikling av å spille på ulike lag.

Ved sterke uenigheter, skal trenerne/trenerveilederen legge fram saken for sportslig utvalg som tar en endelig avgjørelse. Dette gjelder både i barne- og ungdomsfotball.