Klubbstyret innkaller herved til årsmøte i Tune idrettslag torsdag 21.03.24 kl 19:00

Årsmøtet avholdes i klubbrommet på Tunehytta

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 07.03.24 til kent@tuneil.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tune Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tune IL.

Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.

Saksliste og saksdokumenter:

Saksliste 21.03.24
Forretningsorden Årsmøte
Tune IL – Lov

Tune IL Håndball – Årsmelding gruppestyret håndball 2023_24
Tune IL Håndball – Årsmelding_Sportslig_sesongen_2023_24
Tune IL Håndball – Budsjett 2024
Tune IL Håndball – Resultatrapport – TOTAL – (2023)
Tune IL Håndball – revisors uttalelse – Regnskap 2023

Tune IL Fotball – Årsmelding 2023
Tune IL Fotball – Årsmelding U avd avdelingen 23
Tune IL Fotball – Budsjett_2024 – Copy
Tune IL Fotball – Resultatrapport – (2023)

Tune IL – Sak 7 – Årsmelding
Tune IL – Sak 10 – Årsregnskap
Tune IL – Sak 11 – Kontrollkomiteens beretning for 2023
Tune IL – Sak 12 – Omdisponering av midler fra pantelån
Tune IL – Sak 13 – Forslag om endring av Tune ILs lov
Tune IL – Sak 14 – Forslag om merkekomite
Tune IL – Sak 15 – Treningsavgifter
Tune IL – Sak 16 – Fastsettelse av medlemskontingent
Tune IL – Sak 17 – Budsjett 2024 – Budsjettutkast 2024
Tune IL – Sak 18 – Organisasjonskart
Tune IL – Sak 19 – Valg

Valgkomiteens innstilling og øvrige saksdokumenter som ikke er tilgjengeliggjort til frist tilgjengeliggjøres på årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Klubbstyret