Skjemabibliotek

På denne siden vil du finne alle skjemaer vi benytter oss av i Tune IL. 

For medlemmer

Tilskudd kan gis for medlemmer som ikke har mulighet til å betale for medlems- og/eller treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter. Tilskuddet går ikke til å dekke innkjøp av bekledning, utstyr, deltakelse i turneringer eller treningsleir.

Søknaden gjelder medlems- og treningsavgift, for organiserte aktiviteter som har barn og unge t.o.m. 19 år som målgruppe.

Søknaden går til Daglig leder som vurderer søknaden før den sendes inn til kommunen. 

Åpne Skjema —>

Hensikten med ordningen er å gi støtte til barn og unge som av ulike grunner ikke kan anskaffe nødvendig utstyr som trengs til organisert fritidsaktivitet, eller som ikke har mulighet til å betale for deltakelse på aktivitet som krever reise, for eksempel cup eller stevner.

Ordningen gir støtte på inntil 3000 kroner per medlem til sammen, for reise og/eller utstyr.

Åpne skjema —>

For trenere og lagledere

Har du hatt utlegg som skal tilbakebetales via lagkonto eller fra klubb så skal dette skjema benyttes. Du må samtidig laste opp bilde av kvitteringen. 

Åpne Skjema —>

Skjema for å melde overgang

Åpne Skjema —>

Alle som har verv i Tune Idrettslag skal fremvise politiattest. Benytt dette skjemaet for å få tilsendt Bekreftelse på formål som skal leggs ved søknaden til politiet. 

Åpne Skjema —>

Har ditt lag fått en lagsponsor eller har dere deltatt på dugnad som laget skal ha betalt for, da skal dette skjemaet benyttes. Fakturering forgår fra Tune IL og når innbetaling av registert så overføres beløpet til lagets konto

Åpne Skjema —>

For søknad om refujon av treningsavgift etter avtale. Dette skjemaet gjelder for trenere og lagledere i fotballen.

Åpne Skjema —>