SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

I Tune IL Fotball skal vi utvikle gode spillere, gode trenere og gode mennesker.

Dette formålet setter krav til oss på flere plan og krever at vi alle bidrar med å skape et miljø hvor vi ikke skal være redd for å gjøre feil. 

Hos oss skal det være gøy å spille hverandre gode.

Denne læreplanen er basert på en pyramidetankegang og gjelder fra spillerne introduseres for fotball til de er klare for seniorfotball. 

Utviklingsplanen er utarbeidet av sportslig utvalg, gjennomgåes årlig og vedtas av fotballstyret.

I alder 6-11 år skal spillerne introduseres for forskjellige delferdigheter. Introduksjon til nye delferdigheter for spillere betyr ikke at spillerne skal slutte å trene på de foregående ferdighetene.

Spillerne skal introduseres for nye ferdigheter, samtidig som man videreutvikler de tidligere innlærte ferdighetene.

For hvert element av fotballferdigheten må man utfordre spillerne på å ta nye nivåer hele tiden med raskere bevegelser i stadig mer begrenset tid og rom. Dette gjelder hele veien fra barnefotball til seniorfotball.

OVERORDNET:

Vi synes det er gøy å spille hverandre gode

#gøyåspillehverandregode

I Tune IL skal vi utvikle gode spillere, gode trenere og gode mennesker

T – Trygghet
U – Utvikling
N – Nærmiljø
E – Entusiasme

Vi vil at alle i Tune IL Fotball skal:

– engasjere seg i å skape et miljø hvor alle kan utvikle seg positivt

– behandle alle med respekt

– samarbeide for å ha det gøy og for å oppnå resultater

– være villige til å lære av andre og å lære bort til andre

Kort sagt vil vi at alle selv skal forstå og oppleve at det er gøy å spille hverandre gode!

Tune IL skal spille en underholdende og effektiv fotball hvor alle spillerne:

– beveger seg og posisjonerer seg smart – offensivt og defensivt

– tar konstruktive valg med ball

– bruker sine utmerkede fotballferdigheter

– tør å drible og avslutte

– vil motta ballen

– vil vinne ballen

NØKKELFERDIGHETER:

Nøkkelferdigheter er noen delferdigheter vi i Tune IL Fotball tror er spesielt viktige for å kunne begeistre med offensiv og underholdende fotball. Disse introduseres gradvis i barnefotballen og får stort fokus i ungdomsfotballen.

Vi ønsker at spillere i vår utviklingsavdeling kjennetegnes ved disse nøkkelferdighetene:

Vi ønsker at spillerne våre er sjef over ballen, kan behandle ball med begge bein, lærer tidlig retningsforandringer og etter hvert mottak og kontrollere ball i trange situasjoner.

Vi ønsker at spillerne våre er bevisste på sin kroppsstilling før medtak og evner å ta en kamuflert førstetouch med riktig retning og vekting i henhold til spillsituasjonen.

Vi ønsker at spillerne våre skal evne til å spille presise pasninger til riktig spiller/rom (herunder evne å se og bruke 2. bevegelser), til riktig tid, på riktig fot og med riktig vekting i henhold til spillsituasjon.

1v1 offensivt og defensivt – vi ønsker at spillerne våre er gode til å skape rom for seg selv med finter og er gode til å hindre motstander i å avansere.

Konstruktive og hurtige valg – vi ønsker at spillerne våre skal lære seg å lese signaler i spillet, bestemme, eventuelt ombestemme og deretter utføre best mulig handling i situasjonen: en kamuflert pasning, drible, sette fart, vende, avslutte mm.

Vi ønsker at spillerne våre blir ekstremt gode til å bevege seg uten ball med bevegelser ifra og imot ballfører for å skape rom for seg selv og andre og til å utnytte rommene som oppstår.

Vi ønsker at spillerne våre skal være spesielt gode på å gjenvinne ballen kort tid etter balltap, og etablere spill ved ballerobring.

BARNEFOTBALL   |   5-7 år

Lær å elske fotball – Bli kjent med ballen

Jeg synes det er gøy å løpe med ballen! Jeg kan skyte ballen i mål! Jeg kan drible OG skyte i mål!!

«Du skal vinne bra mange cupfinaler for å trumfe gleden du følte ved fotball som syvåring» – Sitat: Arild Berg

– Føre ballen
– Vendinger og tempoforandringer
– Stoppe ballen
– Sentre/skyte mot medspiller/mål
– «Kjæle» med ballen

– Være med i forsvar og angrep (der ballen er)
– Føre ballen vekk fra motstander
– Stoppe/ta ballen fra motstander

– Lære spillets regler (banens avgrensning, med- og motspillere, score/hindre scoring)

– Høre på treneren, være stille når treneren snakker

– Rydde utstyr etter trening

– Leker/stafetter (mest med ball)
– Føring av ball/vendinger
– Ballkontroll
– Skudd på mål
– 1 mot 1
– Pasning/mottak
– Smålagsspill: 2v2 / 3v3

– Alle har det gøy
– Alle er i aktivitet og har mye ballkontakt
– Alle mestrer øvelsene
– Alle kan gjøre øvelsene i sitt eget tempo
– Vise mer enn å forklare
– Mye ros – lite korrigering

BARNEFOTBALL   |   8-11 ÅR

Utvikle ferdigheter og forståelse

Jeg kan mange triks! Jeg kan sentre! Jeg ser når og hvor jeg bør sentre! Jeg vil lære meg hvor jeg bør løpe! 

«Du spiller fotball med hodet – bena er der for å hjelpe deg» – Sitat: Johan Cruyff

– Korte pasninger – innside
– Mottak – innside fot
– Finter
– Skudd – innside og vrist
– Raske retningsforandringer og tempoforandringer – med/uten ball
– Lengre pasninger – i rom/til medspiller i fart
– Medtak – retningsbestemt
– Innlegg
– Heading

– Bevege seg for å være mottakelig for pasning (spillbar)
– Kroppsposisjon før medtak
– «Blomstre ut og inn» – gjøre banen stor i angrep og liten i forsvar
– Alle bidrar i forsvar og i angrep
– Spille oss ut bakfra (prinsipp)
– Bruke keeper som pasningsalternativ
– Kombinasjonsspill (veggspill/trekanter)
– Skape 2v1-situasjoner – utfordre motstander
– «Riktige valg» med ball
– 1F-rolle
– 2F- og 3F-roller – forsvare i ledd
– Forsvare i undertall
– 1A-, 2A og 3A-roller
– Lære roller i laget (NB! Fortsatt rullere på roller)
– Posisjonering uten ball (prinsipp)
– Spille oss ut bakfra (faste varianter)
– Angripe med fart og timing i løp/pasninger nær motstanders mål
– Forsvare farlig område foran eget mål – hindre avslutninger

– Kameratskap – fremsnakke med- og motspillere
– Lære seg egne finter/triks ved å se på videoer eller andre spillere
– Hjelpe til med å ta ut utstyr, flytte mål, telle baller og legg på plass utstyr
– Vise gode holdninger
– Gjøre sitt beste – «innsats er viktigst»
– «Hva skal jeg bli bedre på i dag?»

– Lekbetonte øvelser/stafetter (med ball)
– 1v1
– Føring/finter/vendinger
– Ballkontroll
– Pasning/medtak
– Avslutninger
– Smålagsspill: 2v2 / 3v3 / 4v4 / 5v5 / 7v7
– Overtallsspill: 2v1 / 3v2 / 6v4

– Riktig utførelse av teknikk
– Intensitet og eksplosivitet
– Bevegelse uten ball
– Lære å skape og utnytte rom
– Gode valg med ball

OVERGANG TIL UNGDOMSFOTBALL

La spillerne få ansvar

Det året man er 12 år. 

Jeg kan orientere meg på banen!

«Ikke prøv å bli bedre enn andre – prøv å bli bedre enn deg selv» – Sitat: William Faulkner

– Favorittfinte – bli ekspert på en finte
– Langpasninger – i rom/til medspiller
– Medtak–hode/bryst/lår mm
– Øke presisjon og fart i alle handlinger
– «Vekte» og time pasninger i forhold til fart og rom

– Rask omstilling i overgangssituasjoner
– Ekstrem gjenvinning av ball
– Viktighet av første pasning etter gjenvinning (valg/hurtighet/presisjon)
– Tålmodighet i angrep mot etablert forsvar
– Samtidige og motsatte bevegelser for å skape rom – med 2. bevegelse
– Samhandling mellom ledd

– Ansvar for egen læring
– Hjelpe andre spillere i klubben
– Bidra til at alle føler seg som en del av treningsgruppen/laget

– 1v1
– Føring/finter/vendinger
– Ballkontroll
– Pasning/medtak
– Smålagsspill: 2v2 / 3v3 / 4v4 / 7v7 / 9v9
– Overtallsspill: 2v1 / 3v2 / 6v4 / 8v6

– Hvordan skape og hindre rom (angripe og forsvare som et lag)
– Overganger (forsvar -> angrep / angrep -> forsvar)
– Oppbygging og vending av spill
– Individuelle ansvarsoppgaver – be spillere reflektere etter trening/kamp

UNGDOMSFOTBALL

Lær å spille som et lag

13-15 år.

Jeg tar ansvar for å bli bedre! Jeg kan min rolle i laget! Jeg vet hvordan jeg kan gjøre oss bedre! 

Nå skal det være stort fokus på nøkkelferdighetene som er beskrevet under “utviklingstrekk”. 

– Innlegg – i lufta (skrudd/flatt) og hardt langs bakken
– Headinger
– Skudd/pasninger med ytterside
– Dyrke sine styrker
– Jobbe med å forbedre sine svakheter

– Soneforsvar
– Høyt/middels høyt/lavt press
– Bygge opp spill
– «Tredjemannskombinasjoner»
– Raske kontringer
– Prioriteringer i hver spillfase (A1-3 og F1-3)
– Når roe ned/være tålmodig – når hurtig angrep
– Posisjonering uten ball iht rolle
– Rolleforståelse i 11-er-fotball

– Ta ansvar for egen utvikling
– Egen innsats i forhold til lagets beste
– Være en god representant for klubben
– Positiv vinnermentalitet
– Lære å reflektere

– Hurtighet
– Vedlikeholde koordinasjon
– Utholdenhet
– Skadeforebyggende styrketrening (med egen kroppsvekt)

– Leker/stafetter (mest med ball)
– Føring av ball/vendinger
– Ballkontroll
– Skudd på mål
– 1 mot 1
– Pasning/mottak
– Smålagsspill: 2v2 / 3v3

– Alle har det gøy
– Alle er i aktivitet og har mye ballkontakt
– Alle mestrer øvelsene
– Alle kan gjøre øvelsene i sitt eget tempo
– Vise mer enn å forklare
– Mye ros – lite korrigering

OVERGANG TIL SENIORFOTBALL

Utvikle vinnermentalitet

16-19 år

«Du er god eller dårlig sammen med noen. Det å være dyktig er ingen soloprestasjon» – Sitat: Nils Arne Eggen

– Fortsette å dyrke sine styrker
– Fortsette å jobbe med å forbedre sine svakheter
– Gode langpasninger

– Balanse angrep/forsvar («formasjonsendring») iht situasjon
– Styre tempo i kampen iht situasjon
– Ha et forhold til å spille på resultat
– Dødballer
– Avstand mellom ledd og dekking av soner mellom ledd
– Beherske forskjellige formasjoner

– Bli klar for seniorfotball

– Hurtighet
– Vedlikeholde koordinasjon
– Utholdenhet
– Styrketrening

– 1v1
– Problemløsing i spillets ulike faser
– Pasning/medtak
– Innlegg/avslutninger
– Smålagsspill: 2v2 / 3v3 / 4v4 / 7v7 / 9v9
– Overtallsspill og undertallsspill

– Enkeltspilleres totalbelastning
– Spillernes roller i laget – taktiske valg
– Tune ILs fotballfilosofi og nøkkelferdigheter – stort fokus på valg med ball og smarte bevegelser
– Samhandling i laget

TRENERE I TUNE

Utviklingsplanen for trenerne

Bruk sportslig utviklingsplanen som et utgangspunkt i treningshverdagen.

Under her beskrives hvordan man jobber med de forskjellige egenskapene. 

– ha et godt forhold til alle spillerne
– lytte til spillerne
– sørge for at spillerne har det gøy
– hjelpe spillerne med å utvikle individuelle fotballferdigheter og fotballforståelse
– skape en god lagånd og hjelpe spillerne til å spille som et lag
– gi mye ros – for gode prestasjoner og god oppførsel
– gi nødvendig ris – for dårlig oppførsel
– vise sitt engasjement, men kontrollere sin frustrasjon (positivt kroppsspråk)
– samarbeide med andre trenere og trenerutviklere
– kommunisere godt med alle på og rundt laget

Alle tekniske øvelser skal utføres med begge bein og kontrollert i spillernes eget tempo. Det vil si at hver enkeltspiller ikke skal gjøre en teknisk øvelse raskere enn at han/hun kan gjøre den kontrollert.

Tilnærming til en delferdighet er: 1) lære teknikken og automatisere den, 2) utføre delferdigheten med moderat press, 3) utføre med fullt press.

Spillere som mestrer en øvelse, skal utfordres på å gjøre den raskere, med mindre plass og/eller med mer avanserte varianter.

Vi legger stor vekt på at spillerne skal utvikle en god fotballforståelse.

Fotballforståelsen utvikles både gjennom forklaring og veiledning i spillsituasjoner og gjennom spilløvelser med begrensninger («conditioned games») som gjør at spillerne intuitivt lærer seg å bevege seg smart for å skape rom for seg selv og andre i angrep, hvordan hindre rom i forsvar, hvordan ta «riktige valg», og hvordan time og vekte pasning i forhold til bevegelse og rom.

I likhet med de tekniske egenskapene, må de taktiske egenskapene bygges sten for sten.

For barn i alderen 6-11 har vi veldig stor tro på at fysiske egenskaper trenes aller best gjennom spill, leker og andre fotballøvelser der spillerne må håndtere motspillere og/eller kommandoer som utfordrer hjernen.

Dette vil utvikle ferdigheter som agility, reaksjon, balanse, rytme og øye-fot. Dette bør trenes i en morsom og utfordrende kontekst for best læringsutbytte. Spill, gode fotballøvelser og leker stimulerer ofte spillernes interesse og konkurranseinstinkt.

Vi har derfor skrevet ned hvilke egenskaper som er mest relevante og mest effektive å påvirke for hvert årstrinn.

Isolerte øvelser/trening der spilleren jobber med frekvens og rytme med for eksempel koordinasjonsstige, hekker og ringer kan være et supplement for variasjon. Det aller beste er om treneren klarer å inspirere spillerne til å gjøre det selv utenfor lagstreningen.

Spillere i alderssegmentet 12-19 kan oppleve veldig store forskjeller i fysiologisk utvikling. Spillere som er tidlig eller sent utviklet bør forholde seg til henholdsvis retningslinjene for eldre eller yngre aldersgrupper. For eksempel bør en seint utviklet 16-åring forholde seg til retningslinjene for 14- eller 15-åringer.

Fortsatt tror vi fysiske egenskaper best utvikles gjennom fotballspesifikke øvelser eller spill. Fra puberteten (ca. 13 års alder) vil spillerne kunne bli skadeutsatt. Fra den alderen skal det innføres et skadeforebyggende styrkeprogram som spillerne selv skal settes i stand til å gjennomføre i forkant av økter.

Trenerne skal vise en positiv kroppsholdning, kommunisere godt med alle spillerne og oppfordre til samarbeid på og utenfor banen og mellom årsklasser for å skape et godt miljø hvor spillerne kan utvikle seg positivt mentalt.

Spillerne skal få hjelp til å lære mentale teknikker for å kontrollere sine følelser, takle press, øke fokuset på banen og utvikle sin selvtillit ved hjelp av input fra trenerne i samlinger før og etter trening og kamp og ved individuell oppfølging.

Skroll til toppen