SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

I Tune IL Fotball skal vi utvikle gode spillere, gode trenere og gode mennesker.

Dette formålet setter krav til oss på flere plan og krever at vi alle bidrar med å skape et miljø hvor vi ikke skal være redd for å gjøre feil. 

Hos oss skal det være gøy å spille hverandre gode.

Denne læreplanen er basert på en pyramidetankegang og gjelder fra spillerne introduseres for fotball til de er klare for seniorfotball. 

Utviklingsplanen er utarbeidet av sportslig utvalg, gjennomgåes årlig og vedtas av fotballstyret.

I alder 6-11 år skal spillerne introduseres for forskjellige delferdigheter. Introduksjon til nye delferdigheter for spillere betyr ikke at spillerne skal slutte å trene på de foregående ferdighetene.

Spillerne skal introduseres for nye ferdigheter, samtidig som man videreutvikler de tidligere innlærte ferdighetene.

For hvert element av fotballferdigheten må man utfordre spillerne på å ta nye nivåer hele tiden med raskere bevegelser i stadig mer begrenset tid og rom. Dette gjelder hele veien fra barnefotball til seniorfotball.

OVERORDNET:

Vi synes det er gøy å spille hverandre gode

#gøyåspillehverandregode

I Tune IL skal vi utvikle gode spillere, gode trenere og gode mennesker

T – Trygghet
U – Utvikling
N – Nærmiljø
E – Entusiasme

Vi vil at alle i Tune IL Fotball skal:

– engasjere seg i å skape et miljø hvor alle kan utvikle seg positivt

– behandle alle med respekt

– samarbeide for å ha det gøy og for å oppnå resultater

– være villige til å lære av andre og å lære bort til andre

Kort sagt vil vi at alle selv skal forstå og oppleve at det er gøy å spille hverandre gode!

Tune IL skal spille en underholdende og effektiv fotball hvor alle spillerne:

– beveger seg og posisjonerer seg smart – offensivt og defensivt

– tar konstruktive valg med ball

– bruker sine utmerkede fotballferdigheter

– tør å drible og avslutte

– vil motta ballen

– vil vinne ballen

NØKKELFERDIGHETER:

Nøkkelferdigheter er noen delferdigheter vi i Tune IL Fotball tror er spesielt viktige for å kunne begeistre med offensiv og underholdende fotball. Disse introduseres gradvis i barnefotballen og får stort fokus i ungdomsfotballen.

Vi ønsker at spillere i vår utviklingsavdeling kjennetegnes ved disse nøkkelferdighetene:

Vi ønsker at spillerne våre er sjef over ballen, kan behandle ball med begge bein, lærer tidlig retningsforandringer og etter hvert mottak og kontrollere ball i trange situasjoner.

Vi ønsker at spillerne våre er bevisste på sin kroppsstilling før medtak og evner å ta en kamuflert førstetouch med riktig retning og vekting i henhold til spillsituasjonen.

T – Trygghet
U – Utvikling
N – Nærmiljø
E – Entusiasme

Vi vil at alle i Tune IL Fotball skal:

– engasjere seg i å skape et miljø hvor alle kan utvikle seg positivt

– behandle alle med respekt

– samarbeide for å ha det gøy og for å oppnå resultater

– være villige til å lære av andre og å lære bort til andre

Kort sagt vil vi at alle selv skal forstå og oppleve at det er gøy å spille hverandre gode!

Tune IL skal spille en underholdende og effektiv fotball hvor alle spillerne:

– beveger seg og posisjonerer seg smart – offensivt og defensivt

– tar konstruktive valg med ball

– bruker sine utmerkede fotballferdigheter

– tør å drible og avslutte

– vil motta ballen

– vil vinne ballen

BARNEFOTBALL   |   5-7 år

Lær å elske fotball – Bli kjent med ballen

Jeg synes det er gøy å løpe med ballen! Jeg kan skyte ballen i mål! Jeg kan drible OG skyte i mål!!

«Du skal vinne bra mange cupfinaler for å trumfe gleden du følte ved fotball som syvåring» – Sitat: Arild Berg

– Føre ballen
– Vendinger og tempoforandringer
– Stoppe ballen
– Sentre/skyte mot medspiller/mål
– «Kjæle» med ballen

– Være med i forsvar og angrep (der ballen er)
– Føre ballen vekk fra motstander
– Stoppe/ta ballen fra motstander

– Lære spillets regler (banens avgrensning, med- og motspillere, score/hindre scoring)

– Høre på treneren, være stille når treneren snakker

– Rydde utstyr etter trening

– Leker/stafetter (mest med ball)
– Føring av ball/vendinger
– Ballkontroll
– Skudd på mål
– 1 mot 1
– Pasning/mottak
– Smålagsspill: 2v2 / 3v3

– Alle har det gøy
– Alle er i aktivitet og har mye ballkontakt
– Alle mestrer øvelsene
– Alle kan gjøre øvelsene i sitt eget tempo
– Vise mer enn å forklare
– Mye ros – lite korrigering

BARNEFOTBALL   |   8-11 ÅR

Utvikle ferdigheter og forståelse

Jeg kan mange triks! Jeg kan sentre! Jeg ser når og hvor jeg bør sentre! Jeg vil lære meg hvor jeg bør løpe! 

«Du spiller fotball med hodet – bena er der for å hjelpe deg» – Sitat: Johan Cruyff

– Føre ballen
– Vendinger og tempoforandringer
– Stoppe ballen
– Sentre/skyte mot medspiller/mål
– «Kjæle» med ballen

– Være med i forsvar og angrep (der ballen er)
– Føre ballen vekk fra motstander
– Stoppe/ta ballen fra motstander

– Lære spillets regler (banens avgrensning, med- og motspillere, score/hindre scoring)

– Høre på treneren, være stille når treneren snakker

– Rydde utstyr etter trening

– Leker/stafetter (mest med ball)
– Føring av ball/vendinger
– Ballkontroll
– Skudd på mål
– 1 mot 1
– Pasning/mottak
– Smålagsspill: 2v2 / 3v3

– Alle har det gøy
– Alle er i aktivitet og har mye ballkontakt
– Alle mestrer øvelsene
– Alle kan gjøre øvelsene i sitt eget tempo
– Vise mer enn å forklare
– Mye ros – lite korrigering

OVERGANG TIL UNGDOMSFOTBALL   |    12 ÅR

La spillerne få ansvar

Jeg kan orientere meg på banen!

«Ikke prøv å bli bedre enn andre – prøv å bli bedre enn deg selv» – Sitat: William Faulkner

– Føre ballen
– Vendinger og tempoforandringer
– Stoppe ballen
– Sentre/skyte mot medspiller/mål
– «Kjæle» med ballen

– Være med i forsvar og angrep (der ballen er)
– Føre ballen vekk fra motstander
– Stoppe/ta ballen fra motstander

– Lære spillets regler (banens avgrensning, med- og motspillere, score/hindre scoring)

– Høre på treneren, være stille når treneren snakker

– Rydde utstyr etter trening

– Leker/stafetter (mest med ball)
– Føring av ball/vendinger
– Ballkontroll
– Skudd på mål
– 1 mot 1
– Pasning/mottak
– Smålagsspill: 2v2 / 3v3

– Alle har det gøy
– Alle er i aktivitet og har mye ballkontakt
– Alle mestrer øvelsene
– Alle kan gjøre øvelsene i sitt eget tempo
– Vise mer enn å forklare
– Mye ros – lite korrigering