Sportslig utviklingsplan

I Tune IL Fotball skal vi utvikle gode spillere, gode trenere og gode mennesker. Dette formålet setter krav til oss på flere plan og krever at vi alle bidrar til å skape et miljø hvor vi ikke skal være redd for å gjøre feil.