Sportslig utvalg i Tune IL Fotball skal bestå av følgende roller:
– Styremedlem med ansvar for sportslig utvalg (leder)
– Styremedlem med ansvar for ekstratiltak
– Sportslig leder seniorfotball
– 1 spillerutvikler
– 1 trenerveileder

Mandat:
– Innstille ansettelser i ungdomsfotballen
– Instille ansettelser i andre sportslige roller i fotballgruppa
– Revidere og godkjenne sportslig utviklingsplan årlig
– Ansvarlig for differensiering og hospitering
– Tilby og beslutte utviklingstiltak for utøvere i klubben
– Tilby og beslutte utviklingstiltak for trenere i klubben

Oppgaver:
– Rekruttere trenere til barne- ungdomsfotballen
– Oppdatere sportslig utviklingsplan, og sikre en rød tråd i arbeidet
– Bidra til kompetanseutvikling for lag og trenere.
– Bidra til godt samarbeid mellom lag og dommere.
– Gjennomføre trenerforum minimum 4 ganger pr år
– Holde kontakt med kretsen på relevante arrangement
– Gi råd til styret om den sportslige satsningen.
– Gjennomgå og vurdere eventuelle brudd på sportsplanen