Trenere i Tune IL skal:

  • ha et godt forhold til alle spillerne – lytte til spillerne
  • sørge for at spillerne har det gøy
  • hjelpe spillerne med å utvikle individuelle fotballferdigheter og fotballforståelse
  • skape en god lagånd og hjelpe spillerne til å spille som et lag
  • gi mye ros – for gode prestasjoner og god oppførsel
  • gi nødvendig ris – for dårlig oppførsel
  • vise sitt engasjement, men kontrollere sin frustrasjon (positivt kroppsspråk)
  • samarbeide med andre trenere og trenerutviklere
  • kommunisere godt med alle på og rundt laget