Trenerne skal vise en positiv kroppsholdning, kommunisere godt med alle spillerne og oppfordre til samarbeid på og utenfor banen og mellom årsklasser for å skape et godt miljø hvor spillerne kan utvikle seg positivt mentalt. Spillerne skal få hjelp til å lære mentale teknikker for å kontrollere sine følelser, takle press, øke fokuset på banen og utvikle sin selvtillit ved hjelp av input fra trenerne i samlinger før og etter trening og kamp og ved individuell oppfølging.