For barn i alderen 6-11 har vi veldig stor tro på at fysiske egenskaper trenes aller best gjennom spill, leker og andre fotballøvelser der spillerne må håndtere motspillere og/eller kommandoer som utfordrer hjernen. Dette vil utvikle ferdigheter som agility, reaksjon, balanse, rytme og øye-fot. Dette bør trenes i en morsom og utfordrende kontekst for best læringsutbytte. Spill, gode fotballøvelser og leker stimulerer ofte spillernes interesse og konkurranseinstinkt.

Vi har derfor skrevet ned hvilke egenskaper som er mest relevante og mest effektive å påvirke for hvert årstrinn.

Isolerte øvelser/trening der spilleren jobber med frekvens og rytme med for eksempel koordinasjonsstige, hekker og ringer kan være et supplement for variasjon. Det aller beste er om treneren klarer å inspirere spillerne til å gjøre det selv utenfor lagstreningen.

Spillere i alderssegmentet 12-19 kan oppleve veldig store forskjeller i fysiologisk utvikling. Spillere som er tidlig eller sent utviklet bør forholde seg til henholdsvis retningslinjene for eldre eller yngre aldersgrupper. For eksempel bør en seint utviklet 16-åring forholde seg til retningslinjene for 14- eller 15-åringer.

Fortsatt tror vi fysiske egenskaper best utvikles gjennom fotballspesifikke øvelser eller spill. Fra puberteten (ca. 13 års alder) vil spillerne kunne bli skadeutsatt. Fra den alderen skal det innføres et skadeforebyggende styrkeprogram som spillerne selv skal settes i stand til å gjennomføre i forkant av økter.