Vi legger stor vekt på at spillerne skal utvikle en god fotballforståelse. Fotballforståelsen utvikles både gjennom forklaring og veiledning i spillsituasjoner og gjennom spilløvelser med begrensninger («conditioned games») som gjør at spillerne intuitivt lærer seg å bevege seg smart for å skape rom for seg selv og andre i angrep, hvordan hindre rom i forsvar, hvordan ta «riktige valg», og hvordan time og vekte pasning i forhold til bevegelse og rom. I likhet med de tekniske egenskapene, må de taktiske egenskapene bygges sten for sten.