Alle tekniske øvelser skal utføres med begge ben og kontrollert i spillernes eget tempo. Det vil si at hver enkeltspiller ikke skal gjøre en teknisk øvelse raskere enn at han/hun kan gjøre den kontrollert.

Tilnærming til en delferdighet er:
1) lære teknikken og automatisere den
2) utføre delferdigheten med moderat press
3) utføre med fullt press

Spillere som mestrer en øvelse, skal utfordres på å gjøre den raskere, med mindre plass og/eller med mer avanserte varianter.