I tillegg til treningsavgiften gjelder følgende forutsetninger:

Medlemsavgift:
Alle spillere betaler medlemsavgift til Tune Idrettslag.
Denne vedtas på hovedstyrets årsmøte senere. I 2020 lå denne på 450 kr pr år.

Salgsdugnad:
Alle spillere selger 1 stk loddbok (500 kr) og 10 stk julekalendere (500 kr)

Klubbdugnad:
Foreldre (spillere i eldre ungdomsavdeling) bidrar på anleggsdugnader, kioskvakter og turneringsvakter.

Fotballårsmøtet vedtok også innføring av følgende rabatter:

Søskenmoderasjon:
25% søskenmoderasjon på treningsavgift for yngre søsken

Jentemoderasjon:
25% jentemoderasjon på treningsavgift for alle aktive jenter i Tune IL Fotball

Håndballmoderasjon:
50% moderasjon på treningsavgift for aktive håndballspillere i Tune IL Håndball.

Rabatter kan ikke kombineres.