VISJON
#gøyåspillehverandregode

VERDIER
– Trygghet
– Utvikling
– Nærmiljø
– Entusiasme

FORMÅL
Tune IL Fotball skal utvikle;
– Gode spillere
– Gode trenere
– Gode mennesker