Tune IL Fotball innkaller til årlig møte i fotballgruppa.

Tunehytta onsdag 22.03 kl 19:00.

Agenda:

Regnskap, revisjon, årsmelding og valg.

Vel møtt