Årsmøte for Tune IL Håndballs medlemmer avholdes tirsdag 14. mars klokken 19:00 – 20:00 på Tunehytta.

Tid: Tirsdag 14. mars, kl. 19 – 20

Sted: Tunehytta

Dagsorden/saksliste:

  1. Åpning av årsmøtet – godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjennelse av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokollen
  4. Behandle idrettslagets årsmelding
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand og budsjett
  6. Fastsettelse av treningsavgift
  7. Behandle innkomne forslag og saker
  8. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styrets leder (marius@tuneil.no) senest 14 dager før årsmøtet.

Velkommen skal dere være!

/Styret