Tune IL Gruppe Håndball har vinteren/våren 2024 revidert gjeldende sportsplan. Den sportslige planen er rammeverket for hvordan lag og enkeltspillere skal trives og utvikles i klubben vår, og gjelder for trenere, spillere, dommere, foreldre/foresatte og alle med verv tilknyttet håndballgruppa. Sportsplanen skal være dynamisk og tilpasses lagene og samfunnet rundt, og skal normalt evalueres/revideres etter endt sesong.

Gå Tune IL Gruppe Håndballs sportslige plan her:
https://tuneil.no/sportsplan-tune-il-handball/

Les som pdf:
Sportslig_Plan_TuneIL_Gruppe_Håndball