Foto: Mats Duan-Hansen/Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg idrettsråd fikk tildelt midler fra Kultur- og likestillingsdepartementets «Ekstrainnsats til like muligheter til å delta i idretten». Med bakgrunn i søkt støtte fra Sarpsborg kommunes tilskuddsordning for støtte til medlemskontingent og treningsavgift de fem siste årene, samt oversikt over bydeler med størst sosioøkonomiske utfordringer, kunne Sarpsborg Idrettsråd i felles informasjonsmøte på Sarpsborg stadion mandag 19. juni informere oss om tilskudd til etablering av nytt Solidaritetsfond.

Tune Idrettslag er ett av 12 idrettslag i kommunen som til sammen har fått tildelt brorparten av midlene Sarpsborg Idrettsråd har fått til fordeling. Dette tilskuddet er en engangspott som skal vare ut 2024, og som ikke skal erstatte lokale myndigheters egne støtteordninger. “Vi applauderer tiltaket og støtter opp om fokuset på de største idrettslagene, som har dem største utfordringene på området.” – sier styreleder i Tune IL Kent Trinborg.

Klubbstyret vil sette ned retningslinjer for benyttelse av Tune ILs solidaritetsfond – som skal ut på høring i de største gruppestyrene. Støtte til personlig deltakelse i aktivitet internt i egen klubb, på reise eller turneringer blir hovedfokusområdene. Midlene vil overføres fra Sarpsborg Idrettsråd til Tune ILs Solidaritetsfond i september.

“I Tune IL deler vi idrettens standpunkt; Ingen barn og unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi. Det er viktig for meg som leder!” – forteller styrelederen videre. “Når andelen med behov for økonomisk bistand øker, og støtten fra Sarpsborg kommune avkortes med hele 25%, så er det Tune IL selv som må dekke inn disse utestående midlene for at barn og unge skal fortsette få være i aktivitet. Da er det fantastisk at Sarpsborg Idrettsråd ser utfordringen og gjør konkrete tiltak som faktisk nøttær.”

Etableringen av Solidaritetsfond med 200.000 kr i potten er en god start, men for å at fondet skal kunne sørge for deltakelse i lang tid, vil overskuddet fra Tune ILs 90-års bursdagsfest på Tunebanene 10. september gå til Solidaritetsfondet. Det vil også bli mulig å støtte Solidaritetsfondet privat og gjennom bedrift. Mer informasjon om dette kommer når Solidaritetsfondet er etablert og aktivt. Tune IL ønsker å rette en stor takk til Sarpsborg Idrettsråd for initiativet og jobben som gjøres for Sarpsborgidretten.

Les hele saken hos Sarpsborg Arbeiderblad  (For abonnenter)