< All Topics
Print

Grønn Ekstra – AKA

Om Grønn Ekstra (GE):
Grønn Ekstra (GE) er et ekstratilbud til våre ivrigste spillere i alderen 8-14 år. Det er ikke noe krav til ferdighetsnivå, men dette er et tilbud til de ivrige i Tune IL som ønsker ytterligere trening. Utvidet interesse for å trene mer fotball er en ønskelig forutsetning.

Ansvarlige trenere:
Ansvarlig for GE er fortsatt vår svært kompetente spillerutvikler John Alvbåge, som i år får selskap av Lars-Kristian Eriksen. “Lasse” er vår nye spillerutvikler, og selv med et par sesonger i Tune er han nok mest kjent fra tiden i Aalesund, Lillestrøm og Odd Grenland. Vi er heldige som har et slikt spillerutviklings team. Lasse vil også følge opp våre største talenter i tillegg til å bistå John i GE. John vil også ha et ekstra ansvar for våre keepere.

Antall plasser:
Vi har totalt 36 plasser for utespillere og 6 plasser til keepere. Vi deler i utgangspunktet inn i gruppene 8-11 år og 12-14 år, men vi kan komme til å endre. Førstemann til mølla gjelder.

Kostnader:
Klubben vil her stå for det meste av kostnaden, men egenandelen vil være på kr 750,- GE vil foregå en dag/uke ut juni. Oppstart er fredag 1.mars. Merk at dager kan variere, og at det vil kunne kollidere med noe lagsaktivitet, selv om vi forsøker å unngå det.

Forutsetninger:
Spillere som skal delta må være aktive medlemmer av Tune IL og må ha betalt medlemsavgift og treningsavgift for 2024 for å kunne benytte seg av ekstratilbud i Tune IL.

Table of Contents