< All Topics
Print

Medlemskontingent Tune IL

Medlemskontingent betales av alle aktive medlemmer for å være en del av fellesskapet i Tune Idrettslag.
Denne gir tilgang på medlemsfordeler og gir stemmerett på årsmøtet (for alle over 15 år)

Medlemskontingent gjelder for alle grupper (håndball, fotball, petanque og eldres) og er et avgjørende bidrag for klubbens administrasjon, drift og anleggsutvikling.

Kontingenten er personlig og er satt til 500,- pr medlem pr år.
Kontingenten faktureres i februar hvert år gjennom Spond.

Har du spørsmål om kontingent?
Ta kontakt på medlem@tuneil.no

Table of Contents