I Tune IL ønsker vi å satse på ungdommen. Dette året har vi totalt 17 trenere, stort sett fra vår egen ungdomsavdeling. Denne gjengen sørger for at alle våre barneårganger for barn født fra 2018 til 2012 har en morsom og utviklende treningshverdag på Tunebanen. Ungdomstrenerne støttes av våre trenerveiledere og av foreldre i rollen som hjelpetrenere.

Har du et barn som ønsker å spille fotball? Meld dere inn her:
https://club.spond.com/landing/signup/tune

Bakerst fra venstre: Kevin, Eirik, Henrik, Anir, Ali, Anders, Sander.
Foran fra venstre: Theo, Abdullah, Lauin, Daniel, Alma, Maren.
Ikke tilstede: Gentrit, Leo, Josef, Eva.