Onsdag 12. april fikk Tune IL besøk av Sarpsborg 08 kaptein, Joachim Thomassen. Her fikk ivrige tilhørere lære mer av hva det kreves for å bli og leve som fotballproff. Det ble en spennende kveld for alle de oppmøtte i alderen 9 til 13 år. Joachim kunne dele erfaringer om egentrening, kosthold og ikke minst om hvor viktig det blir med gode valg gjennom ungdomsårene. En annet poeng som ble trukket frem er hvordan man er en god lagkompis. Man skal alltid støtte hverandre, men også pushe hverandre slik at man kan utvikle seg som lag. Det er sammen vi blir gode og gjennom riktig innstilling og troen på at vi kan lykkes er man godt på vei.

Tune IL takker Sarpsborg 08 og Joachim for en fin kveld på Tunehytta.