Tune IL Fotball fortsatte den positive trenden med vekst og ambisjoner i 2023. Fotballstyret består dommeransvarlig Josef Al-Safar, arrangementsansvarlig Elisabeth Stensgård Moen, Rusmir Hodzic, ungdom- og utviklingsansvarlig Kenneth Reid, økonomiansvarlig og nestleder Veronica Mathisen og fotballeder Espen Skaar. Styrets arbeid og klubbens satsning er forankret i klubbens vedtatte verdier basert på akronymet T-U-N-E; Trygghet, utvikling, nærmiljø og engasjement.

Trygghet er vår viktigste grunnverdi. Et godt aktivitetstilbud med gode venner og trygge voksne er hjertet i idrettslaget som ved utgangen av 2023 består av 200 jenter og gutter under 12 år, 140 i alderen 13-19 og en seniorgruppe på 30 som jakter opprykk til femte divisjon. Vårt kontinuerlig fokus på stabile rammer gjennom forutsigbarhet og kvalitet har gitt oss en medlemsvekst siden Covid, med et tilbud til både jenter og gutter i alle aldre i barnefotballen. Vårt tilbud til de yngste barna som fyller fem år er stadig populært, og 2023 var det barna som var født i 2018 som hadde oppstart. Vår satsning på egne ungdommer i klubben forsetter og flere fra på jente og guttelag har betalte oppdrag som trenere for de aller minste med stor suksess. Vi ser riktignok et større behov for faglig oppfølging for å sikre både utvikling for trenerne selv, men også spillerne i tråd med vår sportslige utviklingsplan.

Utvikling er vår neste verdi, og da vi velger å definere oss som en utviklingsklubb foran en breddeklubb, står dette sentralt i vårt arbeid. Vår grunnplan for utvikling av fotballferdigheter fra man er 5 år til man er senior står sentralt i vårt arbeid. Dette inkluderer retningslinjer og føringer på fokusområder og spesielt samhandling mellom årganger for å viske ut skiller mellom årganger og bygge gode relasjoner både på og utenfor banen. Dette er også et viktig preventivt tiltak mot risikoen for den klassiske risikoen for «klubb-i-klubben» med sterke årganger som styrer sin egen kurs. Kenneth Reid styrer utviklingsarbeidet med gode resultater og sikrer solide ressurser til klubben til bygge opp med ekstratilbud av høy kvalitet. Grønn Ekstra, som er et tilbud for de motiverte og ivrige ble startet opp på høsten med Sarpsborg 08s John Alvbåge som ansvarlig. Dette tilbudet ble fullbooket på kort tid og fortsetter inn i 2024 forsterket med Lars Kristian Eriksen. Våre ungdomsavdeling teller stadig flere medlemmer og vårt tilbud er veldig populært, også utenfor vårt eget nærmiljø. Det er et kvalitetstegn på vårt tilbud. Tune IL er den klubben i Sarpsborg som utvilsomt rekrutterer flest unge og lovende fotballtalenter til vårt eliteserielag, Sarpsborg 08, med 21 spillere som har meldt overgang de siste to årene. Dette dobbelt så mange som nærmeste referanseklubb, SFK. Det er plass til alle som er glad i fotball i Tune, men det også lov å bli god. Det skal vi fortsette å legge til rette for.

Nærmiljø er en verdi som handler om samfunnsansvar. Tunebanen skal være den viktigste og mest naturlige samlingsplassen på Grålum. Her tar vi vårt ansvar ved å arrangere store fotballcup’er for barn som trekker tusenvis av mennesker til vårt anlegg. Her samarbeider vi også med lokale aktører i næringslivet for å skape gode opplevelser og minner for livet. Vi har hatt to cuper på vårhalvåret med veldig godt oppmøte, og en gjennomføring med god flyt. Det har blitt høy omsetning i kiosk på begge cuper, og A-laget stiller opp til grilling. På sommeren gjennomførte vi både Kiwi Camp og Tine Fotballskole.  Vi jobber med å ta med oss det vi har gjort bra og hva vi må gjøre bedre. Ønsker å få til en type mal så det er lettere å starte opp fra år til år.  Gjennom sommerferien inviterte Sondre Hladik, en Tunegutt som har gått videre til FFK til ferdighetstrening for unge lovende spillere. I september feiret Tune IL 90 år, og da samarbeidet håndballen og fotballen om et arrangement hvor det var både fotball og håndballkamper. Ulike stands og aktiviteter for familier og enkelt salg i kiosken. I tillegg til våre fotballarrangementer inviterer hvert år til to fotballskoler i sommerens skoleferie med over 100 barn som deltar. Årets nyhet var nyetablering av en videre satsning på nærmiljøets barn gjennom «FRES – Fotball Rett Etter Skoletid». Et tilbud for barn og unge som kommer for leksehjelp, mat og fotballtrening etter skolen. Det ble skrevet to midlertidige arbeidsavtaler med to som hadde andre utfyllende roller rundt idrettsaktiviteten i klubben. Året ble startet med et gratistilbud for alle interesserte barn og tilbudet fikk en pangstart. Det ble en utfordrende start og ledelsen fra fotballstyret klarte ikke å føle opp og gi tydelige rammer og retningslinjer for de ansvarlige i nye roller. Det viste seg at den manglende erfaringen med å drive et slikt tilbud, kombinert med utfordringene med å lede prosjektet på dugnad fra fotballstyret skulle bli nødestøtet for oppstarten. Den makroøkonomiske situasjonen gjennom vinteren 2023 med stadig økende renter, samt strøm- og dagligvarepriser gjorde ikke situasjonen enklere da tilbudet hovedsakelig traff barn som var ferdig med SFO og tilhørende kostnader. Noe som betyr ekstra kostnader på opptil tre tusen kroner per måned på barn i sine siste år på barneskolen. Tilbudet hentet seg aldri tilbake fra aktiviteten fra den første gratismåneden, og vi satt igjen med en forpliktelse om arbeid og lønnsvilkår mot to ansatte. Dette ble en dyrekjøpt erfaring, men det kan også vise seg å bli en viktig milepæl for Tune IL, dersom vi lykkes med en slik satsning kan det bety helt nye økonomiske forutsetninger for videre utvikling av vårt tilbud på alle nivåer.

Engasjement er den siste verdien som definerer vårt arbeid. Vi ønsker å gjenskape idrettsgleden og engasjementet rundt Tune IL og Tunebanen, vi ikke har sett på Grålum siden 90-tallet. Her har vi en jobb å gjøre, og vi er virkelig i gang. Som beskrevet er vi allerede blant de ledende klubbene i vår region med tanke på tilbudet til barn og unge, men for vårt seniorlag har resultatene uteblitt, hvert fall med tanke på vårt hovedmål om opprykk til femte divisjon. Frode Gretland fikk som hovedtrener i sin første tre-års periode etablert en seriøs treningskultur og samlet en ambisiøs spillergruppe med hovedvekt på hjemvendte unge gutter som er vokst opp sammen på Grålum. Det er brukt mye tid og ressurser på å skape et solid lagmiljø og tilbudet som tilbys av støtteapparatet er vanskelig å matche selv i høyere divisjoner. Uansett har vi så langt erfart at nåløyet for opprykk har vært trangt. Før siste seriekamp for sommerferien 2023, var vårt a-lag plassert solid på toppen av tabellen med full pott. Det ble anledningen til å invitere nærmiljøet med på en fotballfest på Grålum igjen, så det ble markedsført i alle kanaler, grillene med hentet frem og speakertjenesten ble gjort klart for vårsesongens siste hjemmekamp. Det ble en flott sommerkveld på Grålum, med noe som må vært ny tilskuerrekord på mange år. Dessverre ble det ikke en sportsligopptur denne dagen, men det viser frem et potensiale for at fotballen på Grålum igjen kan samle lokalmiljøet til fest på Tunebanen. Dette er vår motivasjon i vårt videre arbeid og jobber med potensielle nøkkelpersoner som kan bidra både rundt sportslig- og økonomiskutvikling slik at vi kan sikre en bærekraftig satsning som kan løfte Tune IL tilbake opp noen divisjoner og tilbake der en klubb av vår størrelse hører hjemme.

 

Med ambisiøs fotballhilsen,

Espen Skaar, Fotballeder Tune IL