Klubbstyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Tune idrettslag mandag 29.04.24 kl 19:00

Årsmøtet avholdes i klubbrommet på Tunehytta

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tune Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tune IL.

Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.

Saksliste:

Sak 1: Åpning av årsmøte
Sak 2: Valg av møteleder, protokollfører og protokollunderskrivere
Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 7: Behandle Tune ILs årsmelding
Sak 8: Behandle Tune IL Håndballs regnskap
Sak 9: Behandle Tune IL Fotballs regnskap
Sak 10: Behandle Tune ILs regnskap
Sak 11: Behandle kontrollutvalgets beretning
Sak 12: Omdisponering av midler fra pantelån
Sak 15: Fastsettelse av gruppenes treningsavgifter
Sak 16: Fastsettelse medlemskontingent
Sak 17: Vedta idrettslagets budsjett

Saksdokumenter:

Tune IL Håndball – Budsjett 2024
Tune IL Håndball – Resultatrapport – TOTAL – (2023)
Tune IL Håndball – revisors uttalelse – Regnskap 2023

Tune IL Fotball – Budsjett_2024 – Copy
Tune IL Fotball – Resultatrapport – (2023)

Tune IL – Sak 12 – Omdisponering av midler fra pantelån
Tune IL – Sak 16 – Fastsettelse av medlemskontingent
Tune IL – Sak 17 – Budsjett 2024 – Budsjettutkast 2024