Kamper i barne- og ungdomsfotballen er en utviklingsarena for enkeltspillerne! I kampene skal spillerne øve på momenter de trener på i kampsituasjon. Trenerne bør lage mål for enkeltspillere, samarbeid mellom to-tre spillere eller laget som helhet for hver kamp (f.eks. gjøre en spesiell finte/få til et veggspill/ikke bli driblet/få hele laget i angrep) og rose spillerne/laget når de får til dette.

I barnefotballen skal alle spillere få tilnærmet lik spilletid i alle kamper.
I ungdomsfotballen bør alle som er med på kamp få spilletid i hver kamp og spilletid som minimum tilsvarer én omgang i gjennomsnitt gjennom sesongen dersom de har et akseptabelt treningsoppmøte og viser gode holdninger.

Holdninger og prestasjoner (ikke resultat) skal være fokus i alle kamper i barne- og ungdomsfotball.