Takk for at du som trener eller lagleder leser igjennom og hjelper oss å følge retningslinjene.

Generelt gjelder fortsatt:
• Praktiser god hånd- og hostehygiene
• Bruk anitbakk før og etter treninger og tørk av apparater, flater etc.
• Hold deg hjemme ved sykdom
• Foreldre bes hente og avlevere utendørs videre i en periode

Trening for personer fra 20 år og oppover:
• Det kan nå trenes innendørs i grupper på 20, men ikke med nærkontakt.
• Flere grupper kan trene samtidig så lenge gruppene kan holdes adskilt (min. 2 meter).
• Det åpnes ikke for kamper eller annen nærkontaktaktivitet.
• Husk at hver trening skal ha registrering av deltakere

Trening for personer under 20 år:
• Ordinær trening med nærkontakt tillatt i grupper på ca. 20. Vi tolker ca. benevnelsen dertil at hvis gruppa er 2-3 stk. over kan de trene som en gruppe. Men vær smarte og bruk skjønn
• For lag over 20 stk. som må dele seg, husk adskillelse med minimum 2 meter. Flere grupper kan trene samtidig så lenge gruppene kan holdes adskilt (min. 2 meter).
• Terminfestede kamper kan avvikles som oppsatt. Det er ingen geografiske begrensninger, og Bring- og LERØYserien vil avvikles som planlagt.
• Husk at hver trening skal ha registrering av deltakere

Arrangementer i Grålumhallen
• Det er påbud om bruk av munnbind for publikum. Dette skal overholdes, mangler publikum munnbind, må de kjøpe eller gå.
Dette er det vi som arrangør som er ansvarlig for. Lapper er hengt opp.

Avstand blant publikum som ikke er i samme kohort
• Alle publikum skal registrere seg, se QR kode i hallen.
• Antall: I Grålumhallen har vi ikke anviste sitteplasser, dvs. at vi da får en begrensning på maks antall tilskuere på 30 stk. Spillere, nødvendig støtteapparat, dommer skretariat osv. regnes ikke.
• De helt yngste, 6 og 7 åringer kan ha inntil 1 foreldre med ved kamp. Merk at dette er slik vi velger å tolke retningslinjene, andre kan tolke det ulikt.
• Det skal være en smittevernfaglig ansvarsperson ved hvert arrangement (kamp). Denne personen har ansvaret for å påse at alle ved inngang registrerer seg, munnbindbruk etc. Merk at kontaktopplysninger til både deltagere og publikum skal registreres.

Spm. si ifra og vi skal svare etter beste evne! Husk inngang og kiosk! Inngang som ett minimum.

Lykke til.
– Håndballstyret